Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση 5/12/2017

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

1.    Στις συντάξεις του Δημοσίου, ο υπολογισμός κράτησης περίθαλψης επί των μνημονιακών μειώσεων, άρχισε την 1/10/2013. Επομένως δεν υφίσταται θέμα επιστροφής οποιουδήποτε ποσού, για το προηγούμενο διάστημα.
2.    Στις 29/11/2017, επιστράφηκαν οι διαφορές εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, 1/10/2013-30/6/2016 , στο λογαριασμό που πιστώθηκε η σύνταξη Δεκεμβρίου 2017.
3.    Αυτονόητο είναι ότι δεν υπάρχει ποσό προς επιστροφή για τους συνταξιούχους στους οποίους δεν γινόταν κράτηση περίθαλψης ή δεν είχαν μνημονιακές μειώσεις
4.    Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που είχαν επιστραφεί οι σχετικές κρατήσεις σε προγενέστερο χρόνο.