Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/09/2016

Αντσταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ
Με το άρθρο 31 του ν.4411/2016, θεσπίστηκαν μέτρα για τους συνταξιούχους στους οποίους διακόπηκε το ΕΚΑΣ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4387/2016
Συγκεκριμένα:

α. Απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Οι ενδιαφερόμενοι  θα λάβουν σχετική βεβαίωση στη διεύθυνσή τους.
β. Σε περίπτωση που διακόπηκε το ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους χορηγείται ισόποση έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο εισόδημα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον συνταξιοδοτικό τους φορέα.
γ. Σε όσους διακόπηκε το ΕΚΑΣ και είναι ανάπηροι σε ποσοστό 80% και άνω, χορηγείται ισόποση έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση. Ήδη, στις 9-9-2016, καταβλήθηκε στο λογαριασμό τους το ποσό για το μήνα Αύγουστο 2016, ενώ με τη σύνταξη Οκτωβρίου 2016 θα καταβληθεί το ποσό  Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2016.

Συμπληρωματικά και μέχρι το τέλος του έτους 2016:
α. Απαλλάσσονται από τις κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης όσοι απώλεσαν ποσό (ΕΚΑΣ) άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαία.
β. Χορηγείται (από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) μηνιαία προπληρωμένη κάρτα σε όσους απώλεσαν ποσό (ΕΚΑΣ) από εκατόν δεκαπέντε (115 ) ευρώ και άνω μηνιαία.