Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2016

Χορήγηση Οικογενειακής παροχής για άγαμα τέκνα άνω του 18ου έτους της ηλικίας τους που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, σε ΙΕΚ καθώς και στην μέση εκπαίδευση.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρο 11 του ν.3205/2003 και άρθρο 17 του ν.4024/2011 σε συνδυασμό με την παρ.2ε του άρθρου 1 του ν.4024/2011.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ:
    α. στη μέση εκπαίδευση και όχι πέραν του 19ου έτους της ηλικίας τους
    β. σε ΙΕΚ, στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση καθώς και σε ομότιμες Σχολές του Εξωτερικού για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα φοίτησης στη κάθε σχολή σύμφωνα με τον οργανισμό της (π.χ. 2ετής, 3ετής, 4ετής κλπ) ανεξάρτητα από το εάν έχουν πάρει πτυχίο και σε καμία περίπτωση πέραν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ της εν λόγω παροχής για τέκνα που φοιτούν σε κολέγια που δεν ανήκουν στις ανώτερες βαθμίδες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
    α. Η αίτηση υποβάλλεται μαζί με τη βεβαίωση Σπουδών της οικείας Σχολής ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ κατά το χρόνο της πρώτης εγγραφής στην οικεία Σχολή και ΟΧΙ κάθε χρόνο.
    Επανυποβολή αίτησης απαιτείται μόνο στην περίπτωση αλλαγής Σχολής.
    β. Παρακαλούμε να μην υποβάλλονται άσκοπα αιτήσεις μετά το πέρας του χρόνου φοίτησης που προβλέπεται από τον Οργανισμό κάθε Σχολής ανεξάρτητα αν τα τέκνα σας δεν έχουν πάρει ακόμη πτυχίο.
    γ. Σχετικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί δεν χρήζουν ενέργεια σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και θα τεθούν αρχείο χωρίς άλλη ενημέρωση σας.