Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης

Χρήσιμα Link

ØThe International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

ØΟικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Προϋπολογισμού

ØΕπιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  (ΕΛΤΕ)

ØInternational Financial Reporting Standards   (IFRS)

 

 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Γ΄ -  Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης

chartofaccounts@glk.gr
Δ/νση: Αμερικής 6
Τ.Κ.: 10671 - Αθήνα

Περιεχόμενο με Λογιστικό Πλαίσιο Γεν. Κυβέρνησης 3. Συμπληρωματικό Υλικό

Δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα.