Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης Τμήμα Γ΄ - Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Χρήσιμα Link

ØThe International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

ØΟικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Προϋπολογισμού

ØΕπιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  (ΕΛΤΕ)

ØInternational Financial Reporting Standards   (IFRS)

 

 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Γ΄ -  Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ).

chartofaccounts@glk.gr
Δ/νση: Αμερικής 6
Τ.Κ.: 10671 - Αθήνα
Το αντικείμενο δεν βρέθηκε.