Επιστροφή

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (SILVER) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €10, ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ – ΠΙΝΔΑΡΟΣ»

     

 

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό αργυρά συλλεκτικά νομίσματα, ονομαστικής αξίας €10, με θέμα : «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΛΥΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ – ΠΙΝΔΑΡΟΣ».