Επιστροφή

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €5, ΚΟΠΗΣ 2020, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ BLISTER ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – IRIS HELLENICA»