Επιστροφή

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10€, ΚΟΠΗΣ 2022, ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ – ΞΕΝΟΦΩΝ»

    

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό το αργυρό συλλεκτικό νόμισμα ονομαστικής αξίας 10€, κοπής 2022, με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ – ΞΕΝΟΦΩΝ».