Επιστροφή

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€ ΜΕ ΘΕΜΑ: «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΑΡΤΑ BLISTER) KAI ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΣΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ (BU), ΚΟΠΗΣ 2020

 

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό το αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€ με θέμα: «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ», σε συσκευασία (κάρτα blister) και σε ποιότητα τύπωσης λαμπρή ακυκλοφόρητη (BU), κοπής 2020.