Επιστροφή

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€, ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ (PROOF) ΜΕ ΘΕΜΑ: «2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», ΚΟΠΗΣ 2020.

            

 

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό το αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€, επιμελημένης κοπής (proof) με θέμα: «2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», κοπής 2020, σε κουτάκι με πιστοποιητικό γνησιότητας.