Επιστροφή

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 2€, ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΚΟΠΗΣ (PROOF) ΜΕ ΘΕΜΑ: «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ», ΚΟΠΗΣ 2020

       

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό το αναμνηστικό κέρμα κυκλοφορίας των 2€, επιμελημένης κοπής (proof) με θέμα: «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ», κοπής 2020, σε κουτάκι με πιστοποιητικό γνησιότητας.