Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


19 Οκτ 2020

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ για δικάσιμο 4/11/2020 (421/54/18-09-2020)

Ειδοποίηση - κλήση για την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 7Α Κ.Α.Α.Α με αριθμ.καταθ.421/18-09-2020 και αριθμ.προσδιορ.54/18-09-2020 και δικάσιμο 4-11-2020 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 421/54/18-09-2020
16 Οκτ 2020

Μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας και του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακών Υποδομών B. Ελλάδας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύσσει, ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως τροποποιήθηκε...
15 Οκτ 2020

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2020 (προσωρινά στοιχεία)

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του...
12 Οκτ 2020

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Κατάθεσης της με Α-Κ 168-2020 Ειδικής αίτησης ΕΛΛ.ΔΗΜ.ΕΝ.Μ.ΕΦ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ανάρτηση ειδοποίησης κατ' αρθρο 19 παρ 4 ν 2882/2001 , ως ισχύει  Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1 Οκτ 2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου στέγασης της έδρας της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας

Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου στέγασης της έδρας της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, επί της οδού Ολύμπου 29 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης για χρονικό...
30 Σεπ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Αυγούστου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Αυγούστου 2020 θα δημοσιευθεί στις 05-10-2020  
29 Σεπ 2020

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η για Απαλλοτρίωση - ΦΕΚ ΑΑΠ 168/25.7.2017

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (Περί προσδιορισμού οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων απαλλοτρίωσης) Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου κατατέθηκε αίτηση, από...
29 Σεπ 2020

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΔΑΠ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ

[κατ’ άρθρο  19 παρ. 4  Ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 παρ. 1  Ν. 4714/2020]   Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ...
29 Σεπ 2020

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ για δίκη του άρθρου 7Α Κ.Α.Α.Α

Σχετικά με την κατάθεση στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου ειδικής αίτησης για την παροχή άδειας στο Ελληνικό Δημόσιο προς πραγματοποίηση εργασιών με τους όρους του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών...
25 Σεπ 2020

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η (αρθ. 19 παρ. 4 ΚΑΑ)-Γραμμή Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV «Διασύνδεση Maritsa East 1 (BG) Νέα Σάντα (EL) στο Ν. Ροδόπης»

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης αιτήσεως του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως...
25 Σεπ 2020

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (άρθ. 19 παρ. 4 ΚΑΑ)-ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΣΜ) ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών αιτήσεως του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)  για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως...
24 Σεπ 2020

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Του  Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων,  ΟΤΑ α΄ βαθμίδας, που εδρεύει στα Ιωάννινα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμαρχο Ιωαννιτών, ΑΦΜ 997908926 ΔΟΥ...
20 Σεπ 2020

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σας κοινοποιούμε την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα ''Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού'' (ΑΔΑ : ...
16 Σεπ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιούσιας-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4714/2020 (Α΄148) και προκειμένου να καλύψει τις...
15 Σεπ 2020

Ανακοίνωση για το Προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Αυγούστου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Αυγούστου 2020 θα δημοσιευθεί στις 16-9-2020
11 Σεπ 2020

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του Υπουργείου Οικονομικών

Την 16η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, για την ανάδειξη...
9 Σεπ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4714/2020 (Α΄148) και προκειμένου να καλύψει τις...
31 Αυγ 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2020 θα δημοσιευθεί στις 03-09-2020
25 Αυγ 2020

B΄ Επαναληπτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Πρέβεζας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρουςκαι τις υποχρεώσεις της υπ αρ. 49542 ΕΞΕ2020 /02-07-20 (ΑΔΑ:...