Φίλτρο ανά υπηρεσία


Φίλτρο ανά ημερομηνίες


23 Οκτ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΑΣ

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Άρτας.
19 Σεπ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 323- 3228/104842

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης αίτησης με την οποία ζητείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7Α του Κώδικα Απαλλοτριώσεων (ν.2282/2001)...
18 Σεπ 2023

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού οκταμήνου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2023 (προσωρινά στοιχεία)

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Αυγούστου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του...
14 Σεπ 2023

Ανακοίνωση για το Προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Αυγούστου 2023

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Προσωρινό Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Αυγούστου 2023 θα δημοσιευθεί στις 18-09-2023
6 Σεπ 2023

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η με αριθμό κατάθεσης 22/2023 αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) με δικάσιμο την 9η Νοεμβρίου 2023

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών της με αριθμό κατάθεσης 22/2023 αίτησης...
5 Σεπ 2023

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2023

Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2023 Πίνακας Μεθοδολογίας Μετάβασης Οδηγία 2011_85_ΕΕ Χρονολογικές Σειρές Γενική Κυβέρνηση Χρονολογικές Σειρές Κεντρική...
4 Σεπ 2023

Ειδοποίηση για την με αρ. καταθ. 29/2023 στο Μον. Εφ Θράκης αίτησης του άρθρου 7Α Κ.Α.Α.Α. για το έργο Διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΤΥ-GIS) Κομοτηνής με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ειδοποίηση η οποία αφορά στην από 29.6.2023 και με αριθμό κατάθεσης 29/3.7.2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της Ανώνυμης...
31 Αυγ 2023

Ανακοίνωση για το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2023

Λόγω καθυστερήσεων στην υποβολή στοιχείων από τους υποτομείς, το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Ιουλίου 2023 θα δημοσιευθεί στις 5-9-2023
29 Αυγ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για το έργο «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ, Βελτίωση οδού Τρικάλων-Πύλης, τμήμα: Γέφυρα Καραβόπορου-Λυγαριά»

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω ότι την 17η .11.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 31 και εισηγητή τον Αρεοπαγίτη κ....
28 Αυγ 2023

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για το υποέργο «ΥΠΟΓΕΙΑ Γ.Μ. ± 500 kV ΣΡ ΣΜ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ»

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  (αρθ. 7Α, 19 ΚΑΑ) Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών της με...
25 Αυγ 2023

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού επταμήνου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού...
23 Αυγ 2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 88 του Ν. 4714/2020 με αριθμό κατάθεσης 22/2023 (Δικάσιμος 01-02-2024)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ (Άρθρο 88 Ν. 4714/2020) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και...
21 Αυγ 2023

Ειδοποίηση, με αρ. κατάθ. 31/11-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο "Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας"

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 10-8-2023 και με αρ. κατάθ. 31/11-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν.2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Ελληνικού Δημοσίου, διεκδικούμενο από...
16 Αυγ 2023

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού επταμήνου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2023 (προσωρινά στοιχεία)

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2023, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του...
11 Αυγ 2023

Ειδοποίηση με αρ. κατάθ. 30/10-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο "Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας"

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 9-8-2023 και με αρ. κατάθ. 30/10-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Αναγνώστη ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Κων/νου...
11 Αυγ 2023

Ειδοποίηση με αρ. κατάθ. 27/9-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο "Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας"

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 9-8-2023 και με αρ. κατάθ. 27/9-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Κων/νου Καταλακτάκη - Τσεκούρα του Βασιλείου...
11 Αυγ 2023

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 7Α ΚΑΑΑ, για το έργο «2η συμπληρωματική απαλλοτρίωση για κατασκευή οδού Απομαρμά–Αγ. Δέκα (Καστέλι) από χ.θ. 29+990 έως χ.θ. 37+900, Π.Ε. Ηρακλείου»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ 090165560). ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον οικείο...
11 Αυγ 2023

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Φ. 103916

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Η   Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Κατά των φερομένων, στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες, ως δικαιούχων των απαλλοτριωθέντων με...