Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

9. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο 4;

Με το έντυπο 4 υπολογίζονται: α) οι αποθηκευτικοί χώροι που δεν χρησιμοποιούνται ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σαν χώροι κύριας χρήσης στο υπόγειο κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας, β) οι αποθηκευτικοί χώροι που δεν χρησιμοποιούνται ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σαν χώροι κύριας χρήσης στο ισόγειο κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας μη προσμετρημένοι στο συντελεστή δόμησης.