Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

7. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο 2;

Με το έντυπο 2 υπολογίζεται: α) η επαγγελματική στέγη σε ισόγειο ή υπόγειο καθώς και σε όροφο κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων καταστημάτων, β) η αποθήκη που βρίσκεται σε όροφο κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων καταστημάτων ανεξάρτητα αν η επιφάνειά της μετρά ή όχι στο συντελεστή δόμησης, γ) η αποθήκη που βρίσκεται στο ισόγειο επαγγελματικής στέγης προσμετρημένη στο συντελεστή δόμησης και δ) ο κλειστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου σε ισόγειο ή σε όροφο κτιρίου που είναι προσμετρημένος στο συντελεστή δόμησης.