Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

48. Πως υπολογίζεται ένας κλειστός χώρος στάθμευσης που βρίσκεται στο ισόγειο ή σε όροφο κτιρίου σε εντός σχεδίου και εντός αντικειμενικού συστήματος περιοχή;


Σε περίπτωση χώρου στάθμευσης που βρίσκεται σε κλειστό ισόγειο ή όροφο κτιρίου, και βεβαιώνεται από την Πολεοδομική Υπηρεσία ότι δεν έχει προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης υπολογίζεται με το έντυπο 5.
Σε περίπτωση όμως που έχει προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης ο χώρος λογίζεται ως επαγγελματική στέγη και ο υπολογισμός της αξίας του γίνεται με το αντίστοιχο έντυπο 2.