Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

45. Πως υπολογίζεται η αξία αποθήκης που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας όταν το κτίριο βρίσκεται εντός σχεδίου και εντός αντικειμενικού συστήματος;

Α) Η αξία αποθήκης που βρίσκεται σε ισόγειο επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας και δεν είναι προσμετρημένη στο συντελεστή δόμησης υπολογίζεται με το έντυπο 4.
Β) Η αξία αποθήκης που βρίσκεται σε ισόγειο επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας και είναι προσμετρημένη στο συντελεστή δόμησης θεωρείται χώρος κύριας χρήσης και υπολογίζεται με το αντίστοιχο έντυπο (2 ή 1).