Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

44. Πως υπολογίζεται η αξία των αυτοτελών κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως υποσταθμοί της Δ.Ε.Η.;

 
Τα αυτοτελή κτίρια που χρησιμοποιούνται ως υποσταθμοί της Δ.ΕΗ. υπολογίζονται με το έντυπο Κ9.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν οι υποσταθμοί της Δ.Ε.Η. βρίσκονται σε κάποιο τμήμα κτιρίου μικτής χρήσης, τότε ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται ανάλογα με το είδος του χώρου στο οποίο είναι εγκατεστημένοι οι υποσταθμοί (π.χ. αν ο υποσταθμός βρίσκεται σε υπόγειο κατοικίας, ο υπολογισμός της αξίας του θα γίνει με το έντυπο της αποθήκης).