Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

43. Πως υπολογίζεται η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος ή επαγγελματικής στέγης που αποτελείται από δύο ή περισσότερους ορόφους, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους λειτουργική ενότητα αλλά είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες;

Αν μία κατοικία ή ένα διαμέρισμα αποτελείται από δύο ή περισσότερους ορόφους που έχουν λειτουργική ενότητα αλλά είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες συμπληρώνεται χωριστό έντυπο για κάθε όροφο, αλλά, ως συντελεστής επιφάνειας λαμβάνεται εκείνος που αναλογεί στην επιφάνεια της συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε ό,τι αφορά τη λειτουργική ενότητα στην περίπτωση επαγγελματικής στέγης, αυτή υπάρχει όταν η επικοινωνία εσωτερικά γίνεται μέσα από το λειτουργικό της χώρο και όχι από κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εκτός εάν το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο χρησιμοποιείται από τον ίδιο επαγγελματία για την εκπλήρωση του ίδιου επαγγελματικού σκοπού.