Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

42. Πως υπολογίζεται η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος ή επαγγελματικής στέγης που αποτελείται από δύο ή περισσότερους ορόφους, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους λειτουργική ενότητα;

Συμπληρώνεται χωριστό έντυπο για κάθε όροφο, αλλά, ως συντελεστής επιφάνειας, λαμβάνεται εκείνος που αναλογεί στο άθροισμα της επιφάνειας όλων των ορόφων.