Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

38. Πότε ένα κτίσμα θεωρείται αποπερατωμένο;

Ένα κτίσμα θεωρείται αποπερατωμένο όταν έχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Σε περίπτωση που ένα κτίσμα έχει ηλεκτροδοτηθεί παρόλο που είναι ημιτελές θεωρείται ότι βρίσκεται στο στάδιο αποπεράτωσης των δαπέδων.