Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

37. Τι συμβαίνει αν ένα κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο;

 
Αν ένα κτίριο δεν είναι αποπερατωμένο πλήρως εφαρμόζονται μειωτικοί συντελεστές ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκεται. Οι συντελεστές αποπεράτωσης ορίζονται διαφορετικά για κάθε είδος κτιρίου.