Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

33. Υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί συντελεστής παλαιότητας σε ένα κτίσμα που δεν είναι πλήρως αποπερατωμένο;

Περίπτωση εφαρμογής ταυτόχρονα των συντελεστών αποπεράτωσης και παλαιότητας αποκλείεται εκτός της περίπτωσης κατά την οποία έχουμε κτίσμα ημιτελές αλλά ηλεκτροδοτούμενο και άρα θεωρούμενο στο στάδιο αποπεράτωσης των δαπέδων.