Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

31. Η αλλαγή χρήσης ή η ανακαίνιση ενός κτιρίου επηρεάζουν την παλαιότητα;

 
Όχι! ΄Αδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν ανακαινισθεί ριζικά, έστω κι αν δε θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, η παλαιότητα υπολογίζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης.