Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

3. Πως αποδεικνύεται η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία;

Η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία αποδεικνύεται από:


α) την οικοδομική άδεια ανέγερσής του, 
β) την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του
γ) τον τίτλο κτήσης του


Εάν δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, τότε η κατηγορία του ακινήτου αποδεικνύεται από τη δήλωση φόρου εισοδήματός του.