Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

29. Πως υπολογίζεται η παλαιότητα ενός κτιρίου;

 
Η παλαιότητα ενός κτιρίου υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν εκδόθηκε η οικοδομική άδεια 30/9/2008, η παλαιότητα αρχίζει να μετρά από 30/8/2010).
Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος (π.χ. αν εκδόθηκε η άδεια 30/9/2008 και μεταβιβάζεται το ακίνητο 30/12/2010 δεν θα ληφθεί υπόψη παλαιότητα, αν μεταβιβαστεί στις 1/4/2010 τότε παίρνει την πρώτη παλαιότητα).