Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

28. Πότε μειώνεται κατά 10% η επιφάνεια ενός κτίσματος;

Σαν επιφάνεια κτίσματος λαμβάνεται το εμβαδόν αυτού μετά των εξωτερικών τοίχων.
Σε περίπτωση που στην επιφάνεια ενός κτίσματος, για το οποίο έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, περιλαμβάνονται  και οι κοινόχρηστοι χώροι (μικτή επιφάνεια), ως επιφάνεια αυτού λαμβάνεται η μικτή μειωμένη κατά 10%.