Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

26. Τι συντελεστή ορόφου λαμβάνει το ημιϋπόγειο;

Ο ημιϋπόγειος χώρος θεωρείται ισόγειος, εκτός αποδεικνύεται, μετά από προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδια Πολεοδομικής υπηρεσίας, ότι είναι υπόγειος.