Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

23. Πως προσδιορίζεται η αξία γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών;

Για τον προσδιορισμό της αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης γίνεται με το αντικειμενικό σύστημα εφαρμόζοντας τις διατάξεις της αρ.πρωτ.:1144814/2636/30-12-1998ΠΟΛ.1310 (Β΄ 1328), απόφασης του Υπουργού Οικονομικών όπως ισχύει σήμερα και εφαρμόζοντας το έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ.