Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

22. Πότε χρησιμοποιούνται τα έντυπα 1, 2, 3, 4 και 5 και πότε τα έντυπα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9;

Τα έντυπα 1, 2, 3, 4 και 5 χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών και μόνο αν αυτά (ακίνητα) βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα.
Με τα έντυπα 1, 2, 4, και 5 υπολογίζεται τόσο η αξία του κτίσματος όσο και η αξία του οικοπέδου που τους αναλογεί.
Τα έντυπα Κ1, Κ2, και Κ3 χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών καθώς επίσης και σε περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών αλλά δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο αντικειμενικό σύστημα.
Τα έντυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9 χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων ακινήτων που βρίσκονται σε οποιαδήποτε περιοχή, δηλαδή ανεξάρτητα αν αυτή (περιοχή) βρίσκεται εντός/εκτός σχεδίου ή έχει ενταχθεί ή όχι στο αντικειμενικό σύστημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε κατηγορία ακινήτου που ο υπολογισμός της αξίας του γίνεται με τα έντυπα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9 θα πρέπει απαραίτητα να προστίθεται σ’ αυτή και η αξία του οικοπέδου που του αναλογεί.