Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

2. Πως προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία των ακινήτων με το αντικειμενικό σύστημα;

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους τα ακίνητα έχουν καταταγεί σε δώδεκα κατηγορίες και για κάθε κατηγορία ακινήτου εφαρμόζεται χωριστό έντυπο.