Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

Επιστροφή

17. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο Κ5;

Με το έντυπο Κ5 υπολογίζεται: α) η αξία των κτισμάτων Γεωργικών και Κτηνοτροφικών κτιρίων για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου, β) τα αυτοτελή κτίρια Αποθηκών οποιουδήποτε μεγέθους για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου, γ) Για κτίσματα Αποθηκών που είναι παρακολουθήματα βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων αλλά είναι ανεξάρτητα κτίρια (τα κτίσματα θα πρέπει να αναφέρονται στην οικοδομική άδεια του Βιομηχανικού – Βιοτεχνικού κτιρίου).