Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το Αντικειμενικό Σύστημα

1. Πότε εφαρμόζεται το Αντικειμενικό σύστημα;

Το αντικειμενικό σύστημα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων κατά τη μεταβίβαση αυτών με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, εφόσον τα ακίνητα...

2. Πως προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία των ακινήτων με το αντικειμενικό σύστημα;

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους τα ακίνητα έχουν καταταγεί σε δώδεκα κατηγορίες και για κάθε κατηγορία ακινήτου εφαρμόζεται χωριστό έντυπο.

3. Πως αποδεικνύεται η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία;

Η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία αποδεικνύεται από: α) την οικοδομική άδεια ανέγερσής του,  β) την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του γ) τον τίτλο κτήσης του ...

4. Πως προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία ενός ακινήτου που έχει αλλάξει χρήση;

Εάν σε ένα κτίσμα έχουν γίνει ουσιώδεις και σταθερές επεμβάσεις και η χρήση του είναι διάφορη από εκείνη που ορίζεται στην οικοδομική άδεια ή στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή στον...

5. Ποια είναι τα έντυπα για κάθε κατηγορία ακινήτου

1.  Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών που έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό...

6. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο 1;

Με το έντυπο 1 υπολογίζεται: α) η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος καθώς και επαγγελματικής στέγης σε όροφο κτιρίου μη προορισμένου, σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, για κτίριο γραφείων ή...

7. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο 2;

Με το έντυπο 2 υπολογίζεται: α) η επαγγελματική στέγη σε ισόγειο ή υπόγειο καθώς και σε όροφο κτιρίου που σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων καταστημάτων, β) η...

8. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο 3;

Με το έντυπο 3 υπολογίζεται: α) το οικόπεδο. β) τα ποσοστά οικοπέδου που αντιστοιχούν σε υφιστάμενη ή μελλοντική επιφάνεια κτίσματος. γ) τα ποσοστά οικοπέδου που δεν μπορούν να οικοδομηθούν λόγω...

9. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο 4;

Με το έντυπο 4 υπολογίζονται: α) οι αποθηκευτικοί χώροι που δεν χρησιμοποιούνται ούτε έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σαν χώροι κύριας χρήσης στο υπόγειο κτιρίων επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας, β)...

10. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο 5;

Με το έντυπο 5 υπολογίζονται οι ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.( .(Για να θεωρηθεί ένας κλειστός χώρος, ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, θα πρέπει τούτο να προκύπτει από μεταγεγραμμένη...

11. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο Κ1;

Με το έντυπο Κ1 υπολογίζεται : α) η αξία των κτισμάτων κατοικιών, εκτός μονοκατοικιών, καθώς και των παρακολουθημάτων και των βοηθητικών χώρων αυτών, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι δικά τους χιλιοστά...

12. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο Κ2;

Με το έντυπο Κ2 υπολογίζεται : α) η αξία των κτισμάτων μονοκατοικιών, καθώς και των παρακολουθημάτων και βοηθητικών χώρων αυτών ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι δικά τους χιλιοστά επί του οικοπέδου, β)...

13. Τι θεωρείται μονοκατοικία;

Μονοκατοικία θεωρείται το κτίριο που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τα τυχόν παρακολουθήματα και βοηθητικούς της χώρους σε ένα ή περισσότερα επίπεδα και η οποία δεν είναι σε επαφή με...

14. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο Κ3;

Με το έντυπο Κ3 υπολογίζεται : α) η αξία των κτισμάτων καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, υπεραγορών και γενικά επαγγελματικής στέγης καθώς και των παρακολουθημάτων και βοηθητικών χώρων...

15. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο Κ4;

Με το έντυπο Κ4 υπολογίζεται : α) η αξία των κτισμάτων Σταθμών Δημοσίας Χρήσης μετά των παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και βοηθητικών χώρων τους, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού...

16. Πως υπολογίζεται χώρος στάθμευσης σε υπόγειο κτιρίου γραφείων – καταστημάτων που δεν έχει γίνει σύσταση (αποτελείται από δύο επίπεδα με ράμπες και εξυπηρετεί τα αυτοκίνητα των πελατών του εμπορικού κέντρου έναντι αντιτίμου);

Α) Εξετάζουμε αν μπορεί να θεωρηθεί δημόσιος σταθμός αυτοκινήτων: Δεν μπορεί να θεωρηθεί διότι δεν προβλέπεται από την άδεια οικοδομής και δεν έχει και την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Β)...

17. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο Κ5;

Με το έντυπο Κ5 υπολογίζεται: α) η αξία των κτισμάτων Γεωργικών και Κτηνοτροφικών κτιρίων για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου, β) τα αυτοτελή κτίρια Αποθηκών οποιουδήποτε...

18. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο Κ6;

Με το έντυπο Κ6 υπολογίζεται: α) η αξία κτισμάτων και εγκαταστάσεων Ξενοδοχείων, Μοτέλ, Μπανγκαλόους, Ξενώνων και Κάμπινγκ μετά των παρακολουθημάτων και βοηθητικών χώρων τους, β) η αξία...

19. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο Κ7;

Με το έντυπο Κ7 υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων Εκπαιδευτηρίων μετά των παρακολουθημάτων, βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεών τους, για τα οποία υπάρχει άδεια οικοδομής ειδικού κτιρίου και...

20. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο Κ8;

Με το έντυπο Κ8 υπολογίζεται η αξία κτισμάτων και εγκαταστάσεων Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίων και γενικά Κέντρων ΄Αθλησης μετά των παρακολουθημάτων και βοηθητικών χώρων τους, για τα οποία υπάρχει...

21. Ποια ακίνητα υπολογίζονται με το έντυπο Κ9;

Με το έντυπο Κ9 υπολογίζεται η αξία των κτισμάτων: Μουσείων, Θεάτρων, Κινηματογράφων, Συνεδριακών κέντρων, Αιθουσών διαλέξεων, Συναυλιών, Εκθεσιακών κέντρων, Εκκλησιών, Υποσταθμών Δ.Ε.Η....

22. Πότε χρησιμοποιούνται τα έντυπα 1, 2, 3, 4 και 5 και πότε τα έντυπα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9;

Τα έντυπα 1, 2, 3, 4 και 5 χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών και μόνο αν αυτά (ακίνητα) βρίσκονται σε περιοχές...

23. Πως προσδιορίζεται η αξία γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών;

Για τον προσδιορισμό της αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης γίνεται με το αντικειμενικό σύστημα εφαρμόζοντας τις διατάξεις της...

24. Ποια τιμή ζώνης λαμβάνει ένα ακίνητο που βρίσκεται σε όριο δύο ή περισσοτέρων ζωνών;

Αν το ακίνητο του οποίου πρέπει να προσδιορίσουμε τη φορολογητέα αξία έχει πρόσοψη σε δρόμο ή σε δρόμους από τον άξονα των οποίων διέρχεται το όριο δύο ή περισσότερων κυκλικών ζωνών, ανεξάρτητα...

25. Πότε ένα ακίνητο λαμβάνει την τιμή της γραμμικής ζώνης;

Την τιμή της γραμμικής ζώνης λαμβάνουν μόνο τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη (άνοιγμα-πόρτα, παράθυρο ή προθήκη) στο δρόμο στον οποίο αναπτύσσεται η γραμμική ζώνη. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη...

26. Τι συντελεστή ορόφου λαμβάνει το ημιϋπόγειο;

Ο ημιϋπόγειος χώρος θεωρείται ισόγειος, εκτός αποδεικνύεται, μετά από προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδια Πολεοδομικής υπηρεσίας, ότι είναι υπόγειος.

27. Τι συντελεστή ορόφου λαμβάνει ο ημιόροφος ή μεσοπάτωμα;

Ημιόροφος  ή μεσοπάτωμα είναι όροφος ή τμήμα ορόφου που βρίσκεται μεταξύ ισογείου και α΄ ορόφου  και δεν έχει εσωτερική επικοινωνία με το ισόγειο ή όταν έχει, αυτή δεν είναι...

28. Πότε μειώνεται κατά 10% η επιφάνεια ενός κτίσματος;

Σαν επιφάνεια κτίσματος λαμβάνεται το εμβαδόν αυτού μετά των εξωτερικών τοίχων. Σε περίπτωση που στην επιφάνεια ενός κτίσματος, για το οποίο έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,...

29. Πως υπολογίζεται η παλαιότητα ενός κτιρίου;

  Η παλαιότητα ενός κτιρίου υπολογίζεται μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της (π.χ. αν εκδόθηκε η οικοδομική άδεια...

30. Πως υπολογίζεται η παλαιότητα ενός κτιρίου όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια;

Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια η παλαιότητα ενός κτιρίου υπολογίζεται από την χρονολογία κατασκευής και ο χρόνος κατασκευής ενός κτιρίου αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο με την...

31. Η αλλαγή χρήσης ή η ανακαίνιση ενός κτιρίου επηρεάζουν την παλαιότητα;

  Όχι! ΄Αδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες ανακαίνισης που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητας. ...

32. Πότε εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας;

Για να εφαρμοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας θα πρέπει το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο. Κτίσματα που έχουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούνται αποπερατωμένα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κτίσματα που...

33. Υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί συντελεστής παλαιότητας σε ένα κτίσμα που δεν είναι πλήρως αποπερατωμένο;

Περίπτωση εφαρμογής ταυτόχρονα των συντελεστών αποπεράτωσης και παλαιότητας αποκλείεται εκτός της περίπτωσης κατά την οποία έχουμε κτίσμα ημιτελές αλλά ηλεκτροδοτούμενο και άρα θεωρούμενο στο...

34. Πότε χαρακτηρίζεται ένα ακίνητο ως διατηρητέο;

  Για να χαρακτηρισθεί ένα ακίνητο ως διατηρητέο και να εφαρμοστεί ο σχετικός μειωτικός συντελεστής, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδια υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι έχει...

35. Πως βεβαιώνεται η δαπάνη αποκατάστασης σε ένα ακίνητο που έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα;

Η δαπάνη αποκατάστασης σε ένα ακίνητο, που έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα προκειμένου να εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής ειδικών συνθηκών, βεβαιώνεται με τεχνική έκθεση...

36. Τι συμβαίνει όταν η δαπάνη αποκατάστασης είναι μεγαλύτερη από την αξία του κτίσματος που έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα;

Η δαπάνη αποκατάστασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αξία του κτίσματος. Αν είναι μεγαλύτερη λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία του αναλογούντος στο κτίσμα οικοπέδου.

37. Τι συμβαίνει αν ένα κτίσμα δεν είναι αποπερατωμένο;

  Αν ένα κτίριο δεν είναι αποπερατωμένο πλήρως εφαρμόζονται μειωτικοί συντελεστές ανάλογα με το στάδιο αποπεράτωσης στο οποίο βρίσκεται. Οι συντελεστές αποπεράτωσης ορίζονται διαφορετικά...

38. Πότε ένα κτίσμα θεωρείται αποπερατωμένο;

Ένα κτίσμα θεωρείται αποπερατωμένο όταν έχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που ένα κτίσμα έχει ηλεκτροδοτηθεί παρόλο που είναι ημιτελές θεωρείται ότι βρίσκεται στο στάδιο...

39. Πότε εφαρμόζεται ο συντελεστής συνιδιοκτησίας;

Εάν ένα ακίνητο ανήκει κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα σε περισσότερα από δύο πρόσωπα (συνιδιοκτησία) εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής. Η συνιδιοκτησία πρέπει να υπάρχει στο πρόσωπο του υπόχρεου σε...

41. Τι συντελεστή πρόσοψης εφαρμόζουμε όταν μία κατοικία ή ένα κατάστημα έχει πρόσοψη σε δύο δρόμους που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών και στους δύο δρόμους είναι μικρότερη ή ίση των 6 μέτρων;

Εφαρμόζουμε δύο συντελεστές πρόσοψης. Αφενός τον συντελεστή πρόσοψης ανάλογα με το είδος του ακινήτου που ισχύει στην περίπτωση πρόσοψης αυτού σε δύο δρόμους και αφετέρου τον συντελεστή 0,80...

42. Πως υπολογίζεται η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος ή επαγγελματικής στέγης που αποτελείται από δύο ή περισσότερους ορόφους, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους λειτουργική ενότητα;

Συμπληρώνεται χωριστό έντυπο για κάθε όροφο, αλλά, ως συντελεστής επιφάνειας, λαμβάνεται εκείνος που αναλογεί στο άθροισμα της επιφάνειας όλων των ορόφων.

43. Πως υπολογίζεται η αξία κατοικίας ή διαμερίσματος ή επαγγελματικής στέγης που αποτελείται από δύο ή περισσότερους ορόφους, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους λειτουργική ενότητα αλλά είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες;

Αν μία κατοικία ή ένα διαμέρισμα αποτελείται από δύο ή περισσότερους ορόφους που έχουν λειτουργική ενότητα αλλά είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες συμπληρώνεται χωριστό έντυπο για κάθε...

44. Πως υπολογίζεται η αξία των αυτοτελών κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως υποσταθμοί της Δ.Ε.Η.;

  Τα αυτοτελή κτίρια που χρησιμοποιούνται ως υποσταθμοί της Δ.ΕΗ. υπολογίζονται με το έντυπο Κ9. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν οι υποσταθμοί της Δ.Ε.Η. βρίσκονται σε κάποιο τμήμα κτιρίου μικτής χρήσης,...

45. Πως υπολογίζεται η αξία αποθήκης που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας όταν το κτίριο βρίσκεται εντός σχεδίου και εντός αντικειμενικού συστήματος;

Α) Η αξία αποθήκης που βρίσκεται σε ισόγειο επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας και δεν είναι προσμετρημένη στο συντελεστή δόμησης υπολογίζεται με το έντυπο 4. Β) Η αξία αποθήκης που βρίσκεται...

46. Πως υπολογίζεται η αξία αποθήκης που βρίσκεται σε όροφο ή σε δώμα κτιρίου;

  Η αποθήκη που βρίσκεται σε όροφο ή σε δώμα κτιρίου επαγγελματικής στέγης ή κατοικίας, θεωρείται χώρος κύριας χρήσης και ο υπολογισμός της αξίας της γίνεται με το αντίστοιχο έντυπο (2 ή...

47. Πότε ένας κλειστός χώρος θεωρείται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων;

  Για να θεωρηθεί ένας χώρος στάθμευσης, ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, θα πρέπει τούτο να προκύπτει από μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη και το συνημμένο σ’ αυτή σχετικό...

48. Πως υπολογίζεται ένας κλειστός χώρος στάθμευσης που βρίσκεται στο ισόγειο ή σε όροφο κτιρίου σε εντός σχεδίου και εντός αντικειμενικού συστήματος περιοχή;

Σε περίπτωση χώρου στάθμευσης που βρίσκεται σε κλειστό ισόγειο ή όροφο κτιρίου, και βεβαιώνεται από την Πολεοδομική Υπηρεσία ότι δεν έχει προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης υπολογίζεται με το...