Επιστροφή

Νόμος 3842/2010

«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 58/23.04.2010