Νόμος 4325/2015

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση -...

Νόμος 4440/2016

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα,...

Νόμος 4354/2015

Θέματα Ενιαίου Μισθολογίου, Νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176 / 16-12-2015)

Νόμος 4111/2013

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ...

Νόμος 4389/2016

Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Τροποποίηση Διατάξεων, Νόμος 4389/2016 (ΦΕΚ 94 / Α /...

Νόμος 3870/2010

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου, Νόμος 3870 / 2010 (ΦΕΚ 138 / Α /...

Νόμος 3845/2010

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Νομοθετικό Πλαίσιο - Διενέργεια Απογραφής και δημιουργία ΕΑΠ,  ...

Εγκύκλιος Αναδιοργάνωσης των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων

Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων

Εγκύκλιος για την Αναδιοργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων

Αναδιοργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων

Εγκύκλιος Αναδιοργάνωσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειών

Αναδιοργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειών

Εγκύκλιος Π.Δ. 80/2016 σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π.Δ. 80/2016 Αρμοδιότητες Περιφερειών Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων...

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...

Υ.Α. για την Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (2016)

 Υπουργική Απόφαση  αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.06.2016  σχετικά με την...

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...

Νομοσχέδιο για τον ΟΔΙΕ

Κατατέθηκε, σήμερα 19/10/2015, στη Βουλή, το σχέδιο νόμου "Κύρωση της Σύμβασης...

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016(pdf) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Π/Υ 2016 (xls)

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015(pdf) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Π/Υ 2015 (xls)

Υ.Α. για την αναστολή καταβολής δόσεων (2014)

Υπουργική Απόφαση(doc)   αριθ. 2/38310/0025 / 14-05-2014  σχετικά με την αναστολή...