Επιστροφή

Παρέμβαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, στη συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου του ΥΠΟΙΚ: «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»

Καταθέτω μία νομοτεχνική βελτίωση στο σχέδιο νόμου, στο άρθρο 8 και στο άρθρο 12. Και οι δύο βελτιώσεις διορθώνουν αναφορά στο προηγούμενο σχέδιο νόμου.
Επιτρέψτε μου, με αφορμή τις τοποθετήσεις ειδικά του κ. Κουτσούκου, αλλά και του κ. Βενιζέλου, να κάνω μια σύντομη αναφορά, μια διευκρίνιση πάνω στην εξέλιξη της διαπραγμάτευσης.
Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να πω ότι η διαπραγμάτευση είναι μια καθημερινή διαδικασία. Δεν έχει διακοπεί. Συνεχίζεται κανονικά και καθημερινά σε επίπεδο τεχνικό. Τεχνικά κλιμάκια και των τεσσάρων θεσμών είναι στην Αθήνα. Συζητάμε μαζί τους. Η ροή πληροφοριών είναι απολύτως φυσιολογική, η συνεργασία είναι κανονική. Άρα, δεν πρόκειται για διακοπή της διαπραγμάτευσης.
Δεύτερον, η εκτίμηση της ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά και των τριών ευρωπαϊκών θεσμών -και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο- για το κρίσιμο θέμα του δημοσιονομικού κενού του 2018, κινείται στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Αυγούστου του 2015. Η ελληνική πλευρά και οι τρεις ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν κοινή εκτίμηση για το δημοσιονομικό κενό του 2018. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι αν η ολοκλήρωση της αξιολόγησης στηριζόταν στη συμφωνία της ελληνικής πλευράς με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η αξιολόγηση θα είχε ήδη ολοκληρωθεί.
Το μεγάλο πρόβλημα που συναντάμε τώρα στο θέμα της αξιολόγησης είναι η θέση του Ταμείου. Το Ταμείο, όπως ξέρετε από τη δημόσια τοποθέτηση του επικεφαλής του ευρωπαϊκού του τμήματος,  του Πολ Τόμσεν, θεωρεί ότι το δημοσιονομικό κενό του 2018 είναι τέσσερις με πέντε φορές υψηλότερο απ’ αυτό που αποτυπώνεται ρητά στα πλαίσια της Συμφωνίας του Αυγούστου.
Η δική μας θέση, αλλά και η θέση των ευρωπαϊκών θεσμών -και αυτό ακριβώς τονίσαμε στο τελευταίο Euro Working Group, αυτό συνεχίζουμε να τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία- είναι ότι από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Μάρτιο του 2016 τα μακροοικονομικά δεδομένα -προσέξτε, σε σχέση με τις προβλέψεις που στήριζαν τη Συμφωνία του Αυγούστου- έχουν βελτιωθεί. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2015 -και αναφέρομαι στα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ- μιλά για πολύ μικρή, ήπια ύφεση της τάξης του -0,3% σε ετήσιους ρυθμούς για το 2015, όταν το πρόγραμμα του Αυγούστου αναφερόταν σε βάθος ύφεσης κοντά στο 2%.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2015 εκτιμάται ότι θα κλείσει πλεονασματικά κατά 0,2%, ενώ το πρόγραμμα του Αυγούστου προέβλεπε πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του -0,25%. Τα μακροοικονομικά δεδομένα, λοιπόν, τόσο σε επίπεδο μεγέθυνσης πραγματικής οικονομίας όσο και σε επίπεδο δημοσιονομικό, είναι σαφώς βελτιωμένα.
Το Ταμείο, λοιπόν, πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στον Αύγουστο του 2015 και τον Μάρτιο του 2016, ώστε να εκτιμά ότι το δημοσιονομικό κενό είναι πέντε φορές υψηλότερο.
Επιτρέψτε μου να κάνω μία εκτίμηση. Το Ταμείο βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση -και σε επίπεδο Ευρωζώνης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής- στο να εξηγήσει πώς πάει το ίδιο σε ένα τόσο μεγάλο δημοσιονομικό κενό. Αυτό είναι μία κρίσιμη επιτυχία της Κυβέρνησης, που όλα τα κόμματα θα πρέπει να στηρίξουν. Όλα τα κόμματα θα πρέπει να στηρίξουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης να απομονώσει, να αποδομήσει, αν θέλετε, τις εκτιμήσεις του Ταμείου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.