Επιστροφή

Σχέδιο Συμφωνίας επί της οποίας διενεργείται το δημοψήφισμα την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Σχέδιο Συμφωνίας επι της οποίας διενεργείται το δημοψήφισμα την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ