Επιστροφή

Εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή στη συζήτηση επί των τροπολογιών του Υπουργείου

Εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση επί των τροπολογιών που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα για τις τρεις τροπολογίες του υπουργείου Οικονομικών.

Με την πρώτη τροπολογία με γενικό αριθμό 1946/ και ειδικό 132, η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στην ανάγκη να δοθεί μια ανάσα σε χιλιάδες συμπολίτες μας, που λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Είναι αποτέλεσμα εντατικής προετοιμασίας, ενδελεχούς επεξεργασίας και συντονισμένων ενεργειών.

Η διάταξη αφορά την εξυπηρέτηση όσων οφειλετών  βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους λόγω προβλημάτων ρευστότητας.

Συγχρόνως, η Πολιτεία επιδοκιμάζει έμπρακτα τους συνεπείς φορολογούμενους,  που τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με παλαιότερο πρόγραμμα ρύθμισης δόσεων, στο οποίο έχουν ενταχθεί. 

Συγκεκριμένα, στους φορολογούμενους αυτούς προσφέρεται η δυνατότητα είτε να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση είτε να παραμείνουν στην παλαιά ρύθμιση με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με αυτούς πού ήδη έχουν.

Αναλυτικά, στη νέα ρύθμιση μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, μέχρι και 100, με πολύ μικρότερο επιτόκιο αναδρομικά και ολική ή μερική απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.   Αν παραμείνουν στην υφιστάμενη ρύθμιση, εκτός των παραπάνω ευεργετημάτων, τυγχάνουν περαιτέρω μείωσης των προσαυξήσεων κατά 20%.

Συνεπώς, δεν δημιουργούμε δύο ταχύτητες φορολογουμένων ως προς το πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών τους, ενώ επιβραβεύουμε όσους στο παρελθόν επέλεξαν να ενταχθούν σε ρύθμιση.

H νέα προτεινόμενη ρύθμιση έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α.  Αφορά όλες τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου 2014. 

β.   Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα για ληξιπρόθεσμες οφειλές  μέχρι και 1 εκ ευρώ.

γ.   Προϋποθέσεις για να παραμένει κάποιος στη ρύθμιση είναι η υποβολή των φορολογικών του δηλώσεων καθώς και η πληρωμή των φορολογικών του υποχρεώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

δ.   O αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 12 έως και 100 με ευνοϊκό επιτόκιο, που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως.

ε. Προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που φτάνουν μέχρι και το  100% αυτών.

ζ.  Σε όσους ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση, χορηγείται Φορολογική Ενημερότητα και επέρχεται αναστολή της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

η.  Σημειώνω, ότι προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός φορολογουμένων, δεν τίθενται εισοδηματικές ή περιουσιακές περιοριστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

στ.  Σημειώνω, επίσης, ότι οι φορολογικές οφειλές μετά την 1η Οκτωβρίου μπορούν να μπουν και αυτές σε ρύθμιση.  Οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης θα καθοριστούν σύντομα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Κατ’ αντίστοιχο τρόπο ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τις οποίες θα παρουσιάσει ο αρμόδιος υπουργός κ.Βρούτσης.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις διευκολύνουμε τη πλειονότητα των πολιτών.  Σε ό,τι αφορά τους μεγάλους οφειλέτες αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης η ενίσχυση των μέτρων συμμόρφωσης.  Μεταξύ άλλων, για τους μεγάλους οφειλέτες, προχωράμε σε:

i. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της στελέχωσής της σε 85 τουλάχιστον άτομα.

ii. Πλήρης στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (KEAO).

iii. Βελτίωση της παρακολούθησης των χρεών των μεγάλων οφειλετών μέσω μεγαλύτερης συνδρομής από το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου), με την ενσωμάτωση σε ένα κεντρικό σύστημα όλων των απαραίτητων πληροφοριών από τις τοπικές εφορίες, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (KEAO) και τα πιστωτικά ιδρύματα, τηρώντας ασφαλώς τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

iv. Επιτάχυνση της διαδικασίας διαγραφής ανεπίδεκτων οφειλών.

v. Άρση των στρεβλώσεων του πλαισίου των πλειστηριασμών με βάση νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να κατατεθεί.

vi. Στελέχωση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔE) με εξειδικευμένο προσωπικό και παροχή κατάλληλων αρμοδιοτήτων για τη διεξαγωγή ερευνών.

vii. Μέριμνα για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων όσον αφορά στη διαδικασία ελέγχων και είσπραξης εσόδων.

viii. Εφαρμογή του νέου συστήματος επιβολής προστίμων και προσαυξήσεων για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις.

ix. Εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,  που θα διασφαλίζει ότι το προσωπικό αμείβεται ανάλογα με τα προσόντα και τις επιδόσεις του.

Για όσες από τις παραπάνω πρωτοβουλίες απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, σκοπεύουμε να υποβάλουμε τη σχετική νομοθεσία στο επόμενο διάστημα. Για τις πρωτοβουλίες που αφορούν διοικητικές πράξεις, θα γίνουν σύντομα όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.

Με το άρθρο 2 της ίδιας τροπολογίας παρατείνουμε την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%) στην εστίαση μέχρι 31/12/2015. Αποτελεί ένα επιτυχημένο μέτρο, που η κυβέρνηση προώθησε μετά από ευρεία διαβούλευση με τους εταίρους, το οποίο απέφερε μεγάλη προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία, την απασχόληση και βεβαίως τον τουρισμό.

Με άλλη διάταξη μειώνουμε τη φορολογική επιβάρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30% στα φυσικά πρόσωπα, από 01/01/2015.

Σε ό,τι αφορά τη διοικητική αναδιοργάνωση του υπουργείου Οικονομικών, διαχωρίζουμε τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Με αυτή την οργανωτική αλλαγή εξασφαλίζεται η λειτουργική και αποτελεσματική χάραξη και εκτέλεση των δημόσιων πολιτικών σε δύο κρίσιμους και διακριτούς τομείς πολιτικής, που υπάγονται στο πεδίο εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, προβλέπεται ότι τα καθήκοντα του Προέδρου μπορεί να ανατίθενται, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, στο Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου, ώστε να επιτυγχάνεται ενιαίος συντονισμός.

Με τη δεύτερη τροπολογία  με γενικό αριθμό 1936/ και ειδικό 122 δείχνουμε έμπρακτα την προσήλωση της κυβέρνησης στον εξορθολογισμό κάποιων φορολογικών επιβαρύνσεων, όσο βελτιώνονται τα οικονομικά μεγέθη της χώρας. 

Κάνουμε απολύτως σαφές ότι το βιοτικό επίπεδο των πολιτών σταδιακά θα βελτιώνεται, όσο παραμένουμε συνεπείς σε μια υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση και στη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα, επεκτείνουμε την προστατευτική ρύθμιση για τα άτομα που έχουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, διατηρώντας την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος και για τα έτη μετά το 2013.

Ταυτόχρονα, προσπαθώντας να δώσουμε ανάσα στην αγορά ακινήτων, όπου παρατηρείται σημαντική μείωση των συναλλαγών, προχωρούμε σε μια ρύθμιση, που προσαρμόζει το "πόθεν έσχες" κατά την απόκτηση ακινήτων στην εμπορική τους αξία και όχι στην αντικειμενική αξία, όταν αυτή λόγω της ύφεσης είναι υψηλότερη.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης ένα-πόκειται σε έλεγχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, κατά τον οποίο αν διαπιστωθεί μεγαλύτερο καταβληθέν ποσό, θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό αυτό και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

Με την ίδια τροπολογία, εξορθολογίζεται ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών βάσει των τεκμηρίων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.  Έτσι, προβλέπεται ότι η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος των αγροτών, που ασκούν ατομική αγροτική επιχείρηση, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 13%, αντί του συντελεστή 26% που προβλέπει σήμερα ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.

Επίσης, αποσαφηνίζεται και συμπληρώνεται η διοικητική διαδικασία για την παραχώρηση αιγιαλού- παραλίας σε περιπτώσεις αξιοποίησης ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να εξασφαλιστεί η καταβολή δίκαιου τιμήματος προς το Ελληνικό Δημόσιο, που θα αντικατοπτρίζει την αξία του χώρου, όπως προκύπτει από την εκάστοτε μορφή αξιοποίησης.

Ακόμη, με την ίδια τροπολογία τακτοποιούνται θέματα που προκύπτουν κατά την κάλυψη των αντικειμενικών δαπανών μεταξύ συζύγων, στην περίπτωση που το τεκμαρτό εισόδημα ενός εκ των συζύγων υπερβαίνει το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε από αυτόν και τα εξαρτώμενα μέλη του.

Επίσης, προβλέπεται ο εξορθολογισμός της φορολογικής μεταχείρισης των ακινήτων, που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις κατασκευής ή εκμετάλλευσης ακινήτων, καθώς στην περίπτωση της μετατροπής, επέρχεται μόνον αλλαγή της νομικής μορφής του φορέα εκμετάλλευσης και όχι αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Με την τρίτη τροπολογία με γενικό αριθμό 1934/και ειδικό 120, επιχειρείται η αξιοποίηση των ακινήτων που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ.

Προωθούμε ταχύτερες διαδικασίες έξωσης καταπατητών ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ με βάση το νομοθετικό πλαίσιο περί διακατοχικών διαφορών του Δημοσίου.

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει στην ανανέωση και παράταση συμβάσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων μέχρι την ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων.

Επίσης, για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος παρέχεται η δυνατότητα σε δικαστικές υποθέσεις, όπου διάδικος είναι το Δημόσιο, η επίδοση των δικαστικών εγγράφων να γίνεται όχι μόνο στον αντίδικο αλλά και στον δικηγόρο του.

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συζήτηση των υποθέσεων, ακόμη και σε περίπτωση που είναι δύσκολη η επίδοση των σχετικών εγγράφων στον αντίδικο.

Παράλληλα, προκειμένου να διασφαλίσουμε επαρκέστερα τα συμφέροντα του Δημοσίου αλλά και για λόγους τήρησης της συνταγματικής τάξης, οριοθετείται η σχετική δυνατότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για δέσμευση, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις όσο και ως προς την χρονική διάρκειά της.

Τέλος προχωράμε στη θεσμική θωράκιση και  βελτίωση της λειτουργίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων (ΕΛΤΕ), παρέχοντας στην Αρχή αυτή, άρτια νομική υποστήριξη με την ίδρυση γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους και καθιστώντας πιο διαφανές το πλαίσιο λειτουργίας της με την υπαγωγή των δαπανών της στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κυρίες και κύριο βουλευτές,

Πιστεύω και ελπίζω ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής θα τοποθετηθούν θετικά στις διατάξεις αυτές, που είναι προς όφελος πολλών συμπολιτών μας και ενισχύουν την κοινωνική μας συνοχή.

Σας ευχαριστώ.