Επιστροφή

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γιώργου Ζαββού, στην Ολομέλεια της Βουλής

Κατά τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» - 21.12.2020

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Με τροπολογία που κατατίθεται σήμερα δίνεται παράταση στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» και στην έναρξη εφαρμογής του Κώδικα Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας. Πρόκειται για το άρθρο 1 που τροποποιεί το άρθρο 76 του ν. 4714/2020 και το άρθρο 2 που τροποποιεί τα άρθρα 263, 265 και 308 του ν. 4738/2020.

Όσον αφορά στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για την επιδότηση δανείων πρώτης κατοικίας των πληγέντων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, παρατείνεται κατά τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 31 Μαρτίου 2021, η προθεσμία εντός της οποίας οι δικαιούχοι του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε συνεργασία με τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους. Μετά δε την ολοκλήρωση της συμφωνίας ρύθμισης, οι δικαιούχοι θα λάβουν την κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου τους, συνολικής διάρκειας εννέα μηνών.

Παρατείνεται, επίσης, κατά τρεις μήνες, δηλαδή ως τις 31-3-2021 η προθεσμία έναρξης καταβολής της κρατικής επιδότησης προς τους δικαιούχους του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» οι οποίοι έχουν εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά συνεχίζουν να βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής πληρωμών.

Η παράταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, ιδίως και μετά την ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών περί δυνατότητας για την ένταξη σε πρόγραμμα αναστολής δόσεων δανείων ή για παράταση της υφιστάμενης αναστολής πληρωμών δανειακών υποχρεώσεων μέχρι τις 31/3/2021.

Σε κάθε περίπτωση, η εννιάμηνη κρατική επιδότηση του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» μπορεί να ξεκινήσει το αργότερο ως την 1/4/2021.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πρώτοι είκοσι έξι χιλιάδες πενήντα εννέα δικαιούχοι του Προγράμματος από τον προηγούμενο μήνα επωφελήθηκαν από την πρώτη φάση πληρωμής κρατικής επιδότησης που ανήλθε σε 9,9 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα  δανείων. Στα τέλη Δεκεμβρίου προγραμματίζεται να διενεργηθεί η επόμενη καταβολή της κρατικής επιδότησης προς τους δικαιούχους.

Σχετικά δε με τον Κώδικα Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας παρατείνεται η έναρξη εφαρμογής του νόμου.

Για τα φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με περιουσία έως και 350.000 παρατείνεται για πέντε μήνες η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας με έναρξη ισχύος την 1/6/2021. Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ παρατείνεται για δύο μήνες η διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1η Μαρτίου 2021.

Επίσης, με νομοτεχνική βελτίωση που καταθέτουμε δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίσει κάθε σχετικό θέμα που αφορά τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο για το διάστημα μετά τις 31/12/2020, δηλαδή τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η συμφωνία αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ρύθμιση νομίζουμε ότι είναι αναγκαία ώστε να αντιμετωπιστούν έκτακτες συνθήκες που ίσως ανακύψουν, αν τελικά ως τις 31 Δεκεμβρίου δεν επιτευχθεί η εμπορική συμφωνία όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 68 προβλέπεται η συνέχιση της δραστηριότητας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έναντι των ασφαλισμένων ως 31/12/2021.

Επίσης -και είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό την Παρασκευή στην Επιτροπή-, εισάγονται τροπολογίες που αφορούν τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες. Πιο συγκεκριμένα στα άρθρα 60 έως 62 θεσπίζονται μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού 751/2015. Έτσι καθορίζουμε τις αρμόδιες αρχές, τις κυρώσεις που επιβάλλει κάθε μία από αυτές, καθώς και τους τρόπους επίλυσης των διαφορών. Όπως είπαμε, πρόκειται για πλέγμα διατάξεων που εισάγουμε. Προβλέπεται η συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος, της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε, είναι το άρθρο 63 που αποσαφηνίζονται αρμοδιότητες μεταξύ αρμοδίων αρχών που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 260/2012. Θέλω να πω ότι αυτός ο Κανονισμός αφορά άμεσες χρεώσεις της αγοράς πληρωμών για πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών.

Και τελειώνω αναφερόμενος στο άρθρο 65 , βάσει του οποίου δίνεται παράταση στον χρόνο διενέργειας των τακτικών γενικών συνελεύσεων του τρέχοντος έτους, των αστικών συνεταιρισμών έως τον Απρίλιο του 2021. Αντιλαμβάνεστε ότι η πανδημία μάς έχει αναγκάσει να λάβουμε έκτακτα μέτρα τα οποία επεβλήθησαν και εμπόδισαν σε πολλές περιπτώσεις την έγκαιρη διενέργεια αυτών των συνελεύσεων.

Παράλληλα και ανεξαίρετα από τη σχετική πρόβλεψη στα οικεία καταστατικά δίνουμε παράταση και στη θητεία των διοικητικών συμβουλίων που εκλέγονται κατά τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις ,όσο και αυτών που εκλέγονται σε άλλον χρόνο και η θητεία τους έληξε ή λήγει εντός του 2020 και η οποία θα μπορούσε να παραταθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ως την επομένη τακτική γενική συνέλευση.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

 

[…]

Θα ήθελα να σας κάνω μερικές διευκρινίσεις σχετικά με την παρέμβαση Κατρίνη. Ήθελα να πω ότι αφενός μεν, όσον αφορά τα θέματα του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι ξεκάθαρο αυτό που είπα, ότι για φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις με περιουσία έως 350.000 ευρώ παρατείνεται για πέντε μήνες η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας με έναρξη ισχύος την 1η Ιουνίου 2021.

Είπα, επίσης, ότι για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών πάνω από 700.000 ευρώ, παρατείνεται για δύο μήνες η διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας. Και αυτό αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2021.

Επίσης, είναι σαφές ότι σε σχέση με τα θέματα των διατραπεζικών προμηθειών, προφανώς και εσείς και εμείς έχουμε ασκήσει τεράστια πίεση. Αυτή τη στιγμή, όμως, διευκρινίζονται τα θέματα των αρμοδιοτήτων και των κυρώσεων. Και αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόοδο σε ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχουμε αναδείξει όλοι μας αυτόν τον καιρό.

Ακούγοντάς σας, όμως, κάποιος σήμερα, αν δεν ζούσε σε αυτήν τη χώρα, θα νόμιζε ότι δεν έγινε τίποτα αυτό το χρόνο.

Κύριε Κατρίνη, ήσασταν εδώ όταν ψηφίσαμε τον «Ηρακλή», το πρόγραμμα με σκοπό τη μείωση των κόκκινων δανείων που σε ένα χρόνο μειώνει πάνω από 32 δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινων δανείων χωρίς να χρεώσει τον Έλληνα φορολογούμενο ούτε ένα ευρώ. Ήσασταν εδώ όταν ψηφίσαμε το νόμο για τις μικροχρηματοδοτήσεις για να μπορέσουν όλοι αυτοί που αποκλείονται σήμερα από το τραπεζικό σύστημα να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Ήσασταν εδώ όταν ψήφισαν τέσσερα κόμματα το νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση για να μην έχουμε πάλι τα φαινόμενα «Folli-Follie», που αμαύρωσαν τη χώρα εδώ και στο εξωτερικό. Ήσασταν εδώ όταν ψηφίσαμε όλοι μαζί τα θέματα που αφορούν την καταπολέμηση του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Πότε έχετε ξαναδεί σε μια χώρα μέσα σε ένα χρόνο ολοκληρωμένες αυτές τις μεταρρυθμίσεις με τέτοια τεράστια επίπτωση για τον Έλληνα φορολογούμενο και πολίτη; Γιατί γίνονται όλα αυτά; Για τις τράπεζες, για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή για τον Έλληνα στον οποίο θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να πάρει τη ρευστότητα που έχει ανάγκη αυτός και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Λοιπόν, παρακαλώ, να είμαστε αντικειμενικοί στις εκτιμήσεις που κάνουμε.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

 

[…]

Προφανώς θα δώσουμε όλα τα στοιχεία τα αναγκαία. Επίσης, κύριε Κατρίνη, θα παρακαλέσω πολύ τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής να μας καλέσει τον Φεβρουάριο για να έχουμε πλήρη και ανοιχτή συζήτηση για το τι κάναμε, πλήρη απολογισμό και επίσης να πούμε και το τι έχουμε να κάνουμε και να εξετάσουμε μαζί και όλες τις επιλογές.

Επ’ αυτού επίσης χαιρετίζουμε και την πρωτοβουλία του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αναλάβει και αυτό τον έλεγχο της αποδοτικότητας των διαφόρων Οργάνων, όπως είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ευχαριστώ πολύ.