Επιστροφή

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γιώργου Ζαββού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γιώργου Ζαββού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στην 1η συνεδρίαση για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» στις 16/6/2020.

 

ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ

 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

 

Η Κυβέρνηση παραμένοντας συνεπής στη δέσμευσή της για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με παράλληλη ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων φέρνει στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο για τις χρηματοδοτήσεις το οποίο και συζητάμε. Θα ήθελα να πω ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να θεραπεύσει ακριβώς μία καίρια αδυναμία του τραπεζικού συστήματος που είναι η προσαρμογή του στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο. Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί ακόμα δυστυχώς την αχίλλειο πτέρνα του τραπεζικού μας συστήματος.

 

 Οι στόχοι του νομοσχεδίου είναι κυρίως η διευκόλυνση έναρξης και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η ένταξη στο σύστημα της παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας ενός μεγάλου τμήματος του ενεργού πληθυσμού και βέβαια, η κρίση την οποία περνάμε ανανεώνει το αίτημα του περιορισμού του κοινωνικού αποκλεισμού γι’ αυτό και με κάθε μέσο η Κυβέρνηση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Θα ήθελα να πω ότι η συγκυρία είναι κρίσιμη γιατί θα πρέπει να ξαναχτιστεί ο κοινωνικός ιστός, να ξαναδημιουργηθεί το κοινωνικό κεφάλαιο εκείνο, δηλαδή το ανθρώπινο, το οικονομικό, το φυσικό, που καλύπτει όλο το φάσμα των σχέσεων που διέπουν την κοινωνία. Και κυρίως πρέπει να ανασυντάξουμε και την τοπική κοινωνία.

 

Σε αυτή την μετά την κρίση περίοδο, επιβάλλεται η ανάγκη ανάταξης της οικονομίας και πρέπει να τονωθούν οι κρίσιμοι αρμοί του κοινωνικού συμβολαίου που θα χτιστεί έχοντας υπόψη τις δύο τραυματικές εμπειρίες των κρίσεων, πάνω σε τρεις πυλώνες: το κράτος, τον ιδιωτικό τομέα και τον κοινωνικό τομέα, που θα πρέπει να ξαναβρούν ένα νέο σημείο ισορροπίας και να μεγιστοποιήσουν τις συνέργειες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης και της βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης.

 

Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε ότι το νομοσχέδιο αυτό βρισκόταν ήδη σαν σκέψη αρκετά παλαιότερα θα έλεγα με αναφορά ήδη στην Κυβέρνηση του 2013 που ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης, άρχισε να ετοιμάζει τα πρώτα σχέδια καθώς και τα σχέδια εκείνα που ανέπτυξε και έφερε σε διαβούλευση η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά όμως δεν τέλειωσαν ποτέ. Θα ήθελα να εστιάσω σε μερικές βασικές παρατηρήσεις και έπειτα να περάσω απαντώντας σε ορισμένες ερωτήσεις και παρατηρήσεις, δίνοντας διευκρινίσεις στις παρεμβάσεις των βουλευτών.

 

Το νομοσχέδιο αυτό εισάγει χρηματοδοτήσεις με τη μορφή πιστώσεων μέχρι τα 25.000 ευρώ ανά δικαιούχο, οι οποίες όμως θα συνοδεύονται αναγκαστικά με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και στήριξης των δανειοληπτών οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα εργασία, μια νέα δουλειά. Το θεωρούμε αυτό ένα πολύ σημαντικό σημείο, δεδομένου ότι ενισχύει ακριβώς αυτούς που σήμερα αποκλείονται από τη δυνατότητα πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα και τη δυνατότητα έναρξης κάποιας νέας δραστηριότητας.

Για τη μορφή που παίρνουν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων έχει προταθεί η ανώνυμη εταιρεία. Είναι θέμα το οποίο προφανώς μπορούμε να συζητήσουμε και στις αυριανές κατ’ άρθρο αναλύσεις. Χαρακτηριστικό σημείο του νομοσχεδίου, όμως, είναι ότι δεν απαιτεί για τους παρόχους των μικροπιστώσεων να ζητούν εμπράγματες ασφάλειες. Αυτό ακριβώς το διαφοροποιεί από τις κλασικές τραπεζικές παροχές πιστώσεων, όπου γίνεται πιο δυσχερής η πρόσβαση για κάποιον που δεν διαθέτει αυτές τις εμπράγματες ασφάλειες. Δίνεται όμως η δυνατότητα στον πάροχο να ζητήσει ατομικές εξασφαλίσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο ορισμός κάποιου εγγυητή και νομίζω ότι με αυτό απαντώ σε μια σειρά ερωτημάτων τα οποία ετέθησαν προηγουμένως.

Το νομοσχέδιο ορίζει ένα πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος για πέντε λόγους. Πρώτον γιατί νομίζουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις υποδομές εκείνες ώστε να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο της. Η εναλλακτική σκέψη ορισμένων για επιτροπή και συναπόφαση διαφόρων υπουργείων δεν νομίζουμε ότι ήταν σκόπιμη, γιατί δεν υπάρχει η αντίστοιχη τεχνογνωσία στα υπουργεία αυτά.

Η Τράπεζα της Ελλάδος επίσης – ο τρίτος  λόγος – ασκεί παρεμφερείς δραστηριότητες και αρμοδιότητες, όπως είναι η εποπτεία χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιρειών leasing, factoring, εταιριών  διαχείρισης απαιτήσεων και εποπτεύει και την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τις τράπεζες και στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εποπτεία των παρόχων μικροπιστώσεων υπάγεται στην εποπτεία των τραπεζών.

Ο πέμπτος λόγος για τον οποίο η εποπτεία ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι ο θεσμός των μικροχρηματοδοτήσεων αποβλέπει στη δημιουργία μιας υγιούς επιχειρηματικής νοοτροπίας. Ο πιο βασικός λόγος είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τον έλεγχο κατά του ξεπλύματος χρήματος και γι’ αυτό θεωρούμε ότι είναι  κατάλληλη για την εποπτεία των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων. Θα ήθελα να πω ότι και στη διαβούλευση που έγινε επί της προηγούμενης Κυβέρνησης, η Τράπεζα της Ελλάδος προτάθηκε ως ο κατάλληλος εποπτικός οργανισμός.

Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω πολύ σύντομα σε ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με το γιατί δεν γίνεται η αξιολόγηση της καταλληλότητας όλων των μελών των διοικητικών συμβουλίων και για την ειδική συμμετοχή των μετόχων. Στις συζητήσεις που είχαμε για 9 μήνες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να αξιολογούνται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων δεν δέχονται καταθέσεις και άρα δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συστημική σταθερότητα .

Για το θέμα της εταιρικής μορφής λέω και πάλι ότι προτείνουμε την ανώνυμη εταιρεία. Ετέθη σαν ερώτηση γιατί το νομοσχέδιο να απευθύνεται μόνο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Νομίζουμε ότι αυτός είναι ο κατ’ εξοχήν σκοπός του νομοσχεδίου αυτού και γενικά της φιλοσοφίας των μικροπιστώσεων. Προφανώς είχαμε και πιέσεις να υπάρξει η δυνατότητα μεγαλύτερων χρηματοδοτήσεων ή η δυνατότητα χρηματοδοτήσεων χωρίς συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά αυτά δεν θα ήταν συμβατά με τους σκοπούς και τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου.

Ο ορισμός του επιτοκίου και, ενδεχομένως, ο περιορισμός του, είναι ένα θέμα σημαντικό. Θα μπορούσαμε -και εδώ, σας καλώ όλους- να σκεφτούμε διάφορους τρόπους, βάσει των οποίων μπορούμε να ζητήσουμε κάποια αναφορά του επιτοκίου. Παραδείγματος χάρη, να βρίσκεται κοντά στο επιτόκιο του τραπεζικού δανεισμού.

Άλλο θέμα, όπως είπα, είναι η έλλειψη εμπράγματων εξασφαλίσεων. Αλλά η έλλειψη αυτή μπορεί να καλυφθεί με ατομικές εξασφαλίσεις, όπως είναι ο ορισμός κάποιου εγγυητή

Τώρα, θα ήθελα να κάνω ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις, που αφορούν την πορεία του «ΗΡΑΚΛΗ», για την οποία ρώτησαν ορισμένοι βουλευτές, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν στο hive down, που προηγουμένως ανέφερε ο κ. Βιλιάρδος.

Όσον αφορά στον «ΗΡΑΚΛΗ», θα ήθελα να πω ότι βρίσκεται σε μία εξαιρετικά καλή περίοδο, δεδομένου ότι, μολονότι περνούμε μία κρίση, οι τράπεζες οι συστημικές ήδη προχωρούν τα σχέδιά τους για ένταξη στον «ΗΡΑΚΛΗ», ώστε να έχουμε, αυτήν τη χρονιά, την ένταξη και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Γεγονός που θα οδηγήσει, μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα, στη μείωση τουλάχιστον κατά 30 δισ. ευρώ των κόκκινων δανείων.

Όσον αφορά στην παρατήρηση για τον εταιρικό μετασχηματισμό, τον οποίο ήδη μία συστημική τράπεζα έχει ολοκληρώσει και τον οποίο και άλλες συστημικές τράπεζες θα ακολουθήσουν, καθότι τον έχουν αναγγείλει, στο άμεσο χρονικό διάστημα, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα. Όπως απάντησα και χθες, σε Επίκαιρη Ερώτηση, νομίζουμε ότι αυτό είναι καθόλα νόμιμο. Και, επίσης, με τη διάταξη του άρθρου 28, την οποία φέρνουμε προς ψήφιση, διευκρινίζουμε οποιεσδήποτε ενδεχομένως αμφιβολίες υπάρχουν και διασφαλίζουμε πλήρως τα συμφέροντα και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και, προφανώς, τα συμφέροντα του δημοσίου. Γιατί, ναι μεν στην εταιρεία holding μπαίνουν τα «κακά» δάνεια-,  στη νέα όμως τράπεζα μεταφέρεται ο αναβαλλόμενος φόρος. Άρα, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και σε κάθε περίπτωση, οι διευκρινίσεις και οι τροπολογίες, τις οποίες φέρνουμε στο άρθρο 28, νομίζουμε ότι απαντούν σε όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία ετέθησαν.

Θα ήθελα να πω, κλείνοντας, ότι εισάγουμε όλες τις αναγκαίες εκείνες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να διασφαλιστεί μέσα από όλο το νομοθέτημα, με όλες τις προβλέψεις για την εταιρική διακυβέρνηση των παρόχων μικροπιστώσεων η δυνατότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να αδειοδοτεί και να ασκεί την εποπτεία ώστε να μειωθεί κατά το ανθρωπίνως δυνατό η περίπτωση να υπάρξουν στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είναι σκοπός του νομοσχεδίου η δημιουργία νέας γενιάς στρατηγικών κακοπληρωτών και έχει ληφθεί υπόψη αυτό σε όλες τις διατάξεις.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει μια μικρή προϊστορία. Και ελπίζω ότι θα υπάρξουν οι αναγκαίες ζυμώσεις και η αναγκαία σύγκλιση που χρειάζεται, ώστε να υιοθετήσουμε αυτόν τον πραγματικά, για την Ελλάδα, πρωτοποριακό θεσμό, μέσα -αν θέλετε- σε μία σύμπνοια εθνική, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτόν το νέο θεσμό, ο οποίος πιστεύουμε πλήρως ότι ανταποκρίνεται σε νέες και κρίσιμες ανάγκες αυτής της εποχής, να επιτελέσει το έργο του και να στεφθεί με επιτυχία.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Θα έλεγα ότι αξίζει να δούμε, αυτούς τους έντεκα μήνες που έχουν περάσει από τότε που εξελέγη η νέα Κυβέρνηση, κυρίως τι έκανε στην οικονομία και στον τραπεζικό τομέα. Θα έλεγα ότι έχει λάβει μέτρα έγκαιρα και έχει υλοποιήσει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ανήγγειλε ως Αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, στον τραπεζικό τομέα, όπως ξέρετε, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε, νομοθέτησε, υιοθέτησε και εφάρμοσε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που είναι τα «κόκκινα» δάνεια. Ένα εγχείρημα που έχει στεφθεί, ακόμα και μέσα στην κρίση, από απόλυτη επιτυχία, διότι δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες, μειώνοντας τα κόκκινα δάνειά τους, να παίξουν πάλι το ρόλο τους και να διοχετεύσουν τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, στον πολίτη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμα και μέσα σε αυτή την τεράστια κρίση, η Κυβέρνηση ενήργησε με πλήρη συντονισμό, προσφέροντας στους πολίτες όλες εκείνες τις δυνατότητες που μπορούσαν να δώσουν το κράτος και τα ευρωπαϊκά όργανα ώστε η ρευστότητα να διοχετευθεί μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα στις επιχειρήσεις και επίσης να διευκολυνθούν και οι τράπεζες να παράσχουν τα δάνεια. Ακριβώς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της κρίσης, φέρνει η Κυβέρνηση, για ψήφιση, αυτό, το οποίο είχε υποσχεθεί και αυτό, βέβαια, που είχε ξεκινήσει η Αντιπολίτευση –όπως και τον «ΗΡΑΚΛΗ», αλλά, δυστυχώς, όπως πάντα, δεν κατόρθωσε να το ολοκληρώσει.

Όπως βλέπετε, έχουμε δύο σημαντικά, κρίσιμης σημασίας, νομοθετήματα που οριοθετούν τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας, τα οποία μπόρεσε να υλοποιήσει, σε πολύ σύντομο χρόνο, η Κυβέρνησή μας.

Εδώ, θα ήθελα να περάσω σε πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις, απαντώντας στα ερωτήματα των βουλευτών, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πράγματι, το νομοσχέδιο για τις μικρο-πιστώσεις ανταποκρίνεται στην ανάγκη να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις πιστώσεις, εκείνοι που είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα, ακριβώς γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν τις αναγκαίες εμπράγματες εξασφαλίσεις. Για αυτό και το νομοσχέδιο δεν ζητάει κάτι τέτοιο. Όμως, οι πάροχοι έχουν κάποιο μικρό αντιστάθμισμα, δηλαδή τη δυνατότητα να ζητήσουν εγγυητή για το δάνειο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει τις ίδιες συνέπειες. Πρόκειται για ένα πολύ πιο απλουστευμένο σύστημα, το οποίο το διαφοροποιεί, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από τον κλασικό τραπεζικό δανεισμό.

Το δεύτερο θέμα, αφορά την εποπτεία του συστήματος. Δηλαδή, όλο εκείνο το πλαίσιο, το οποίο διέπει την αδειοδότηση, την εποπτεία, αλλά και το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης που πρέπει να διέπει τους παρόχους των μικροπιστώσεων. Ανετέθη, στην Τράπεζα της Ελλάδος αυτή η λειτουργία, ακριβώς για τους λόγους που προανέφερα. Δηλαδή, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την τεχνογνωσία, έχει το προσωπικό, έχει την εποπτεία των συναφών λειτουργιών του factoring, του leasing, και είναι η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ελέγχει το θέμα του ξεπλύματος χρήματος, που είναι πολύ σημαντικό και για αυτές τις λειτουργίες. Και βέβαια η επιλογή μας είναι συμβατή με εκείνη των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, όπου στην εποπτεία των τραπεζών, ανατίθεται συνήθως και η εποπτεία των παρόχων μικροπιστώσεων, όπως γίνεται στη Γαλλία, όπως γίνεται στην Ολλανδία, όπως γίνεται στη Βουλγαρία, όπως γίνεται στη Ρουμανία, όπως γίνεται στην Πορτογαλία.

Εδώ θα ήθελα να πω, σχετικά με την παρατήρηση του κ. Παππά, ότι έχουμε διαβάσει πολύ προσεκτικά και έχουμε εφαρμόσει την νομική γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πάνω στο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε. Μιλάμε για τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 15 Φεβρουαρίου του 2019, όπου κύριε Παππά, θα σας διαβάσω τι λέει στην καταληκτική της παράγραφο: «τα νέα καθήκοντα που το σχέδιο νόμου επιδιώκει να αναθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με την αδειοδότηση και λειτουργία των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων αν και δεν συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που αναθέτουν στην ΕΚΤ και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες η συνθήκη και το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών δεν είναι ασυνήθη σε σχέση με τα καθήκοντα που ασκούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες στα κράτη μέλη τα οποία επέλεξαν να ρυθμίσουν τις δραστηριότητες των ως άνω ιδρυμάτων». Επίσης, «δεν συνιστούν κυβερνητικά καθήκοντα καθώς δεν ασκούνται απαραιτήτως εξ ονόματος και προς αποκλειστικό συμφέρον της κυβέρνησης». Τι σημαίνει αυτό. Προσέξτε. Λάβαμε υπόψη το θέμα το οποίο αφορά την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, γι’ αυτό και εξαλείψαμε από το νομοσχέδιο  την πρόταση την οποία είχατε ετοιμάσει τότε, τη σχετική διάταξη. Άρα, το νομοσχέδιο είναι πλήρως σύμφωνο με τις προδιαγραφές τις οποίες στη νομική της γνώμη συνιστούσε τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να απαντήσω επίσης στην ερώτηση, γιατί δεν γίνεται η αξιολόγηση της καταλληλότητας όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και γίνεται αξιολόγηση μόνο δύο μελών. Εδώ θα ήθελα να πω, όπως ανέφερα προηγουμένως, ότι έγιναν πολλές συζητήσεις, αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων δεν δέχονται καταθέσεις. Δηλαδή, δεν θέτουν σε κίνδυνο τα χρήματα των καταθετών και δεν μπορούν με τις ενέργειές τους να δημιουργήσουν συστημικό πρόβλημα. Θεωρούμε, δηλαδή, ότι θα δημιουργούσαμε ένα πολύ βαρύ πλαίσιο εποπτείας, κάτι το οποίο θέλαμε να αποφύγουμε ώστε το πλαίσιο για τη χορήγηση μικροπιστώσεων να μην είναι το ίδιο με εκείνο των τραπεζών. Επίσης, η αξιολόγηση της ειδικής συμμετοχής των μετόχων, προβλέπεται για τα πιστωτικά ιδρύματα. Δεν θεωρούμε όμως ότι είναι κατάλληλο εργαλείο  για το νέο θεσμό.

Δεν πρέπει να λησμονούμε, ότι ήδη βάσει νομοθεσίας για το ξέπλυμα και την ύπαρξη του κεντρικού μητρώου πραγματικών δικαιούχων, υπάρχει η δυνατότητα γνώσης των μετόχων και όσων ασκούν έλεγχο σε κάθε οντότητα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Θέλαμε δηλαδή να πούμε, ότι προτείνουμε ένα πλαίσιο το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παρόχων μικροπιστώσεων. Kαι θέλουμε να πούμε πάλι, ότι έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη όλες εκείνες οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την επάρκεια του λειτουργικού πλαισίου των ιδρυμάτων, τα οποία θα παρέχουν τις μικροπιστώσεις.

Κυρίως, όμως, υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες ώστε οι νέες χρηματοδοτήσεις και οι οντότητες οι οποίες τις παρέχουν να υπάγονται στους κανόνες για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 Θα ήθελα καταλήγοντας, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι ακούσαμε σήμερα αρκετές ιδέες. Είμαστε εδώ με ανοικτό μυαλό, πάντα έτοιμοι να συζητήσουμε, έτοιμοι να σκεφτούμε, έτοιμοι να βρούμε λύσεις όταν υπάρχει καλή θέληση και σύγκλιση.

Και προφανώς και αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα στην κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, ενδεχομένως, να ξανασυζητήσουμε και να σκεφτούμε λύσεις όπως αυτές που αφορούν το θέμα του ορισμού ή περιορισμού, αν θέλετε, του επιτοκίου ή άλλες προτάσεις οι οποίες έγιναν.

Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι αναγκαίο ειδικά αυτό το νομοσχέδιο το οποίο αποβλέπει στο να δώσει τη δυνατότητα στις πραγματικά ευάλωτες εκείνες μερίδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα στους νέους, εκείνους που τελειώνουν το πανεπιστήμιο και όλους εκείνους που θέλουν να αρχίσουν μια νέα δραστηριότητα, να μπορέσουν να αποκτήσουν μία μικρή χρηματοδοτική ενίσχυση ώστε να μη μείνουν έξω από την αγορά εργασίας.

 Το νομοσχέδιο αυτό δεν δίνει μια επιδοματική ενίσχυση. Δίνει όμως τη δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να υπάρξει πρόσβαση στην αγορά και σε κάποιο βαθμό να διορθωθεί, να θεραπευτεί αυτό που αποτελεί πραγματικά το μαλακό υπογάστριο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η αδυναμία σε μεγάλο βαθμό να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 Η Κυβέρνηση, όπως ξέρετε, στα θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση ασκεί μεγάλη πίεση σε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και ιδιαίτερα στις τράπεζες ώστε μέσα στις αναγκαίες προθεσμίες να μπορέσουν να διοχετεύσουν την παρεχόμενη στο τραπεζικό σύστημα ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, στους πολίτες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτή την περίοδο την έχουν ανάγκη.

Και για τη συμπλήρωση των οποιωνδήποτε ελλείψεων σε ρευστότητα έρχεται και το νομοσχέδιο αυτό που αποτελεί μια καινοτομία και για την ελληνική οικονομία και για το τραπεζικό σύστημα και κυρίως φέρει μια έντονα κοινωνική διάσταση, στην οποία στοχεύει η Κυβέρνηση και στηρίζει νομίζω και όλη η εθνική αντιπροσωπεία ειδικά σε αυτή τη φάση όπου υπάρχει η ανάγκη ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.

Και γι΄ αυτό το λόγο, νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να γίνουν συγκλίσεις και όλοι μαζί να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο σήμερα καταθέτει η Κυβέρνηση στη Βουλή.

Σας ευχαριστώ.