Επιστροφή

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γιώργου Ζαββού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γιώργου Ζαββού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στην 2η συνεδρίαση για την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» στις 17/6/2020.

ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους κοινωνικούς φορείς για τη συμβολή τους. Όπως έχουν όλοι επιβεβαιώσει, η Κυβέρνηση έφερε ένα νομοσχέδιο, το οποίο αποτελούσε και αποτελεί ένα αίτημα εδώ και δεκαετίες.

            Άρα, μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία και για αυτό χαιρετίζουμε τη συμβολή σας και λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν αυτά τα οποία μας έχετε πει. Θα ήθελα να κάνω μόνο μερικές σύντομες παρατηρήσεις γιατί θα έχουμε και τη δυνατότητα στη συνεδρίαση που ακολουθεί το απόγευμα να συζητήσουμε και τις γνώμες τις οποίες εκφέρατε.

Διαπιστώνουμε σε αυτή τη φάση μια σημαντική σύγκλιση, θα έλεγα μια συναίνεση, πρωτοφανή, όπως είπαν εδώ οι παλαιότεροι και νομίζουμε ότι είναι ένα πολύ καλό σημάδι αυτού του καιρού.

Το πρώτο θέμα αφορά την εποπτεία που, όπως είπαμε και χτες και λέμε και πάλι σήμερα, ανατέθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, διότι η Κυβέρνηση έκρινε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την αναγκαία υποδομή, την αναγκαία τεχνογνωσία, τα αναγκαία εργαλεία, για να επιτελέσει αυτό το ρόλο, μολονότι δεν πρόκειται για εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, όπου όπως όλοι ξέρουμε, εφαρμόζονται κανόνες επάρκειας κεφαλαίων, ρευστότητας, ελέγχου και τα λοιπά.

Άρα, επιδιώξαμε, σε συνεχή επαφή με ορισμένους από εσάς που στο παρελθόν εκφράσατε απόψεις, να ελαφρύνουμε αυτό το πλαίσιο και να γίνει συμβατό και με τη φιλοσοφία και τη στοχοθέτηση του νομοθετήματος, που όπως γνωρίζουμε έχει μία σημαντική κοινωνική διάσταση. Προσπαθούμε να επιτύχουμε εκείνον τον συγκερασμό της κοινωνικής διάστασης και της δυνατότητας των χρηματοδοτήσεων, που θυμίζει τράπεζες.

Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο  διασφαλίζει τη δυνατότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να επιτελέσει το ρόλο του ελέγχου των συμμετοχών στα ιδρύματα μικροπιστώσεων , ιδιαίτερα για το θέμα του ξεπλύματος χρήματος. Γιατί; Γιατί, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος και σε αυτή την περίπτωση. Άρα η Τράπεζα θα μπορεί κάλλιστα να επιτελεί αυτό το ρόλο.

 

Υπάρχει επίσης τώρα πια, το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων το οποίο σταδιακά λειτουργεί και δίνει τη δυνατότητα γνώσης των μετόχων και όσων ασκούν έλεγχο σε κάθε οντότητα που λειτουργεί στην Ελλάδα, δηλαδή και στα ιδρύματα μικροπιστώσεων. Δύσκολα καταλαβαίνουμε γιατί να υπάρχει ο οποιοσδήποτε ενδοιασμός.

Άρα, νομίζουμε ότι η πρόταση της Κυβέρνησης επιτελεί αυτό το στόχο, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδος να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος.

Κύριε Πρόεδρε, ελέχθη νομίζω από τον κ. Καββαδά, ότι θα πρέπει ενδεχομένως το όριο των μικροπιστώσεων να πάει πάνω από 25.000. Θα λέγαμε ότι αυτό ξεφεύγει πλήρως από τη στοχοθέτηση του νομοθετήματος, αλλά και τη γενική φιλοσοφία της Ε.Ε και όλων των κρατών να «πλαφονάρουν» το όριο αυτό στα 25 χιλιάδες ευρώ.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλες τις προτάσεις, καθώς  είναι πολύ εποικοδομητικές, από όλες τις πλευρές, από όλους τους κοινωνικούς φορείς, αλλά και των αντιπροσώπων των διαφόρων κομμάτων που βρίσκονται εδώ, που αφορούν κάποιον προσδιορισμό του επιτοκίου, γιατί είναι προφανώς πολύ κρίσιμο θέμα. Επίσης, αν χρειαστεί θα διευκρινίσουμε ακόμα περισσότερο τα θέματα των εγγυήσεων, αλλά νομίζουμε ότι το νομοθέτημα είναι σαφές στο ότι δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Θα ήθελα να διαβεβαιώσω επίσης, ιδιαίτερα τους καταναλωτές, ότι στο νομοσχέδιο αυτό εφαρμόζονται πλήρως οι κανόνες περί καταναλωτών, ιδιαίτερα στους φορείς και στα ιδρύματα μικροπιστώσεων. Δηλαδή, όπου χρειαστεί, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης θα λειτουργήσει. Δεν το βάλαμε μέσα, γιατί είναι αυτονόητο ότι λειτουργούν πλήρως και εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες.

Κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ, εκτός και αν έχει κανείς κάποια πιο συγκεκριμένη ερώτηση.

Σας ευχαριστώ.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Θα ήθελα να πω και πάλι, ότι λαμβάνουμε υπόψη όσα ειπώθηκαν και νομίζω ότι θα ενταχθούν αρκετές ιδέες στο νομοσχέδιο, αλλά ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να διευκρινίσω, γιατί το παίρνει εξαιρετικά σοβαρά η κυβέρνηση, είναι το θέμα της εποπτείας και της αδειοδότησης. 

Εδώ θέλω και πάλι να πω, ότι το έχουμε μελετήσει και με την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι τα Ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ανήκουν στα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 46 του νόμου 4557 του 2018, το οποίο σημαίνει ότι και τα Ιδρύματα αυτά ελέγχονται, υπάγονται ρητά στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία, όπως γνωρίζουμε, ελέγχει όλες τις οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ακριβώς αυτό ορίζεται από την 4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος που ενσωματώθηκε με το νόμο 4557 του 2018.

Επιπλέον, θέλω να πω ότι βάσει της ίδιας νομοθεσίας λειτουργεί το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Επομένως, είναι εύκολος ο έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο εντοπισμός οποιασδήποτε ύποπτης ενέργειας που αφορά στο ξέπλυμα.

Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, εν κατακλείδι να πω, ότι ακριβώς το θέμα των υπόχρεων προσώπων ρυθμίζεται και από τις τροποποιούμενες διατάξεις στο άρθρο 46 αυτού του νομοσχεδίου.

Επομένως, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει η οποιαδήποτε αμφιβολία ή σκιά ως προς την επάρκεια της Τράπεζας της Ελλάδος να επιτελέσει και σε αυτό τον τομέα το έργο της.

Ευχαριστώ πολύ.