Επιστροφή

Απολογισμός των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, κατά τον απολογισμό των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής

 
Τα τελευταία χρόνια, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν γίνει – διεθνώς – πιο έντονες, γεγονός που αποτυπώνεται στη μεγαλύτερη συχνότητα και δριμύτητα των φυσικών καταστροφών.
Φαινόμενο που έγινε αισθητό και στη χώρα μας, ιδίως με τις πλημμύρες που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», τον Σεπτέμβριο του 2020, καθώς και με τις μεγάλες πυρκαγιές του 2021 και του 2022.
Ενώ, επιπλέον, σημαντικά υπήρξαν τα πλήγματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από σεισμούς που σημειώθηκαν σε περιοχές της χώρας.
Η Κυβέρνηση, συνεκτικά και συλλογικά, αντιλαμβανόμενη τις νέες συνθήκες, οι οποίες απαιτούσαν συνεχείς και άμεσες παρεμβάσεις στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα, με ταχύτητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία που – σήμερα – παρουσιάζουμε.
 
Καταρχάς, μετά από πολύμηνη διαβούλευση με το σύνολο σχεδόν των Υπουργείων, μέσα από συνεργασία με φορείς και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και μετά από αξιολόγηση των σοβαρών προβλημάτων και αδυναμιών που εντοπίζονταν στο προηγούμενο σχετικό πλαίσιο, προχωρήσαμε στη θέσπιση του νέου πλαισίου της Κρατικής Αρωγής, με το Νόμο 4797/2021.
Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση, με την οποία:
 • Δημιουργήθηκε ένα νέο, ενιαίο θεσμικό πλαίσιο.
 • Αντιμετωπίστηκε ο προϋπάρχων κατακερματισμός αρμοδιοτήτων.
 • Ενοποιήθηκαν οι διαδικασίες, υπό το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο συστάθηκε η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.
 • Θεσπίστηκαν σαφείς διαδικασίες και επιταχύνθηκε η χορήγηση Κρατικής Αρωγής.
 • Προωθήθηκε ο συντονισμός μέτρων στήριξης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Επετεύχθη η άμεση στήριξη των πληγέντων και η επιτάχυνση των διαδικασιών.
 • Στηρίχθηκε η ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς, μεταξύ άλλων, κινητροδοτήθηκε η ιδιωτική ασφάλιση, μέσω της παροχής κινήτρου και οφέλους για πληγείσες επιχειρήσεις που έχουν ιδιωτική ασφάλιση.
Όλα τα παραπάνω, σε εναρμόνιση – πάντα – με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Οι κυριότερες καινοτομίες που εισήγαγε το νέο πλαίσιο Κρατικής Αρωγής είναι, μεταξύ άλλων:
 • Η θέσπιση της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής της επιχορήγησης, ανάλογα με την πορεία εκτίμησης των ζημιών.
 • Η θεσμοθέτηση – για πρώτη φορά – της δυνατότητας χορήγησης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για την άμεση στήριξη των πληγέντων.
 • Η καθιέρωση της δυνατότητας επιχορήγησης αγροτών, καθώς και μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.
 • Η θέσπιση ειδικής διαδικασίας επιχορήγησης αγροτών για ζημιές σε πολυετείς καλλιέργειες.
 • Η πρόβλεψη ότι οι ενισχύσεις της Κρατικής Αρωγής είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο.
 • Η σύσταση λογαριασμού Κρατικής Αρωγής, ο οποίος ενεργοποιήθηκε μετά τις πυρκαγιές του 2021 και υποδέχεται δωρεές, με στόχο τη στήριξη πληγέντων από φυσικές καταστροφές, την αποκατάσταση μετά από τέτοια φαινόμενα και την πρόληψή τους.
Συνολικά, στον λογαριασμό αυτόν, συγκεντρώθηκαν περίπου 5,6 εκατ. ευρώ, τα οποία, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, διατέθηκαν στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη μίσθωση αεροσκαφών με δυνατότητα χρήσης επιβραδυντικού υγρού (3.800.000 ευρώ) και σε δήμους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (1.771.782 ευρώ).
 
Κομβικής σημασίας παρέμβαση ήταν, επίσης, η θέσπιση – μετά τις πυρκαγιές του 2021 και τον σεισμό στην Κρήτη τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους – ειδικών διατάξεων για τη χορήγηση πρώτης αρωγής.
Με τις διατάξεις αυτές, χιλιάδες πληγέντες από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έλαβαν έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, ενώ, επίσης, χορηγήθηκε έναντι της στεγαστικής συνδρομής για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα.
 
Επιπροσθέτως, αναγνωρίζοντας τις έμμεσες συνέπειες που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές στις τοπικές οικονομίες, θεσπίσαμε ειδικό πλαίσιο για τη χορήγηση ενισχύσεων προς επιχειρήσεις με έμμεσες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από τέτοια φαινόμενα.
Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν ειδικά σχήματα ενίσχυσης, όπως για τη Βόρεια Εύβοια και την Κρήτη, χορηγώντας περίπου 16,4 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα εμφάνισαν οικονομικές απώλειες εξαιτίας φυσικών καταστροφών.
 
Χάρη στις παραπάνω παρεμβάσεις, διαμορφώθηκε και λειτουργεί ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο, συνεκτικό και – ταυτοχρόνως – ευέλικτο, διαφανές και φιλικό προς τον πολίτη θεσμικό πλαίσιο Κρατικής Αρωγής.
 
Πλαίσιο ιδιαιτέρως αποτελεσματικό, όπως αποδεικνύουν:
 
1ον. Οι σημαντικοί πόροι στήριξης που έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους.
Συνολικά, μέσα σε 1,5 χρόνο από τη θέσπιση του νέου πλαισίου Κρατικής Αρωγής, χορηγήθηκαν περισσότερα από 191 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δοκιμάστηκαν από φυσικές καταστροφές ανά την επικράτεια.
Ειδικότερα, από τον Απρίλιο του 2021 έως το τέλος του 2022, διατέθηκαν:
 • 120,3 εκατ. ευρώ στις τρεις κατηγορίες δικαιούχων πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ζημιών, έναντι της στεγαστικής συνδρομής, και αποζημίωση οικοσκευής.
 • 30,8 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις.
 • 6,4 εκατ. ευρώ για προκαταβολές.
 • 33,7 εκατ. ευρώ, μέσω του ΕΛΓΑ, για αγρότες και μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ζημιές σε πολυετείς καλλιέργειες.
 
2ον. Η ταχύτητα με την οποία χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις στους πληγέντες.
Ενώ με το προηγούμενο καθεστώς, η επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από φυσικές καταστροφές έφθανε στους δικαιούχους μετά από 3 ή ακόμα και μετά από 5 έτη, πλέον η προκαταβολή της ζημιάς καταβάλλεται μέσα σε λίγες εβδομάδες.
 
3ον. Ο μεγάλος αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει στήριξη.
Από τον Απρίλιο του 2021 έως το τέλος του 2022, έχουν αποζημιωθεί, συνολικά, περισσότεροι από 5.800 δικαιούχοι, και έχουν λάβει προκαταβολή πάνω από 3.500 δικαιούχοι.
Μόνο το 2022, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις σε περισσότερους από 5.200 δικαιούχους, όταν ο μέγιστος αριθμός δικαιούχων που είχε λάβει αποζημιώσεις με βάση το προηγούμενο πλαίσιο ήταν μόλις 438, το 2020.
 
Ταυτοχρόνως, πρόκειται και για ένα πλαίσιο διαφανές και δίκαιο, με ισχυρές δικλείδες ασφαλείας, που οδηγούν στον άμεσο εντοπισμό κρουσμάτων απάτης.
Ήδη, το Υπουργείο Οικονομικών έχει υποβάλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αναλυτικά στοιχεία σχετικά με 38 περιπτώσεις αιτήσεων για χορήγηση αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις οποίες τα δελτία ταχείας αυτοψίας ή/και δελτία επανελέγχου που αναρτήθηκαν από τους αιτούντες στην ψηφιακή πλατφόρμα arogi.gov.gr εμφάνισαν σημαντικές αποκλίσεις από τον συνήθη μορφότυπο, αποσκοπώντας στην παράνομη οικονομική ενίσχυση των αιτούντων.
Το ποσό που θα είχαν λάβει οι αιτούντες, εάν δεν είχε εντοπιστεί ότι τα δελτία που υπέβαλαν δεν είναι γνήσια, ανέρχεται στα 465.500 ευρώ.
 
Συμπερασματικά, όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν – έμπρακτα – ότι η Κυβέρνηση, με το νέο πλαίσιο Κρατικής Αρωγής που διαμόρφωσε και εφαρμόζει, βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών και δρα άμεσα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά για την ανακούφιση των πληγέντων, την αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομική ζωή τους και την αποσόβηση των κινδύνων οικονομικών κραδασμών από την κλιματική αλλαγή.
 

Τοποθέτηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, κατά τον απολογισμό των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής

 
 
Το θεσμικό πλαίσιο για την Κρατική Αρωγή συνιστά μια μεγάλη καινοτομία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στόχος του πλαισίου αυτού είναι η αυτοματοποίηση και η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η διαμόρφωση έκτακτων μέτρων στήριξης, η υλοποίηση των μέτρων αποκατάστασης των ζημιών και η έγκαιρη καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.
 
Ο νόμος 4797/2021 υπήρξε μια μεγάλη τομή, καθώς διαμόρφωσε για πρώτη φορά ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την Κρατική Αρωγή.
Με αυτόν τον νόμο, πλέον, όταν προκύπτουν φυσικές καταστροφές, η Κρατική Αρωγή προς τους πληττόμενους πολίτες και τις πληττόμενες επιχειρήσεις εκδηλώνεται άμεσα, έμπρακτα, πιο αποτελεσματικά, και με υπέρβαση όλων των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.
Υπενθυμίζω ότι σε περιπτώσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων, στο πρόσφατο παρελθόν απαιτούνταν αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για να προσπεραστούν αυτές οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Αυτό δεν ισχύει πλέον.
 
Γιατί μέσα από τον νόμο που έχουμε ήδη θέσει σε ισχύ για την Κρατική Αρωγή, η χώρα διαθέτει:
1ον. Ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών που πλήττονται από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
 
2ον. Μια ενιαία διαδικασία συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων, για τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης και στήριξης.
 
3ον. Ειδικές και εξειδικευμένες δομές που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώνουν τη διαδικασία χορήγησης των αποζημιώσεων, τη διαμόρφωση έκτακτων μέτρων στήριξης και την υλοποίηση των μέτρων αποκατάστασης των ζημιών.
Στα πλαίσια αυτά, θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο θεσμός του Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής ως συνδέσμου με τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής στις Περιφέρειες, για την αμεσότερη καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στους πληττόμενους.
Παράλληλα, στο θεσμικό πλαίσιο για την Κρατική Αρωγή εντάχθηκαν ρητά και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με ειδικές για αυτές ρυθμίσεις.
Ο σχεδιασμός που προβλέπεται στο νέο πλαίσιο Κρατικής Αρωγής ήδη υλοποιείται στην πράξη και παράγει ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Με ωφελούμενους τον πολίτη, την κοινωνία και τις περιοχές που πλήττονται από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές.
Στα πλαίσια του συντονισμού των μέτρων στήριξης και της παροχής Κρατικής Αρωγής που έχει ενεργοποιηθεί από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκαλούνται σε ομάδες πολιτών παρέχονται, μεταξύ άλλων:
 
1ον. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
Από τις περιπτώσεις που κληθήκαμε, έως σήμερα, να διαχειριστούμε, έχουμε χορηγήσει απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που βρίσκονται:
 • στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2021,
 • στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό του Σεπτεμβρίου του 2021,
 • στις περιοχές της Σάμου, Ικαρίας και Χίου που επλήγησαν από τον σεισμό στις 30 Οκτωβρίου 2020 και
 • στις περιοχές της Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Γρεβενών, Κοζάνης που επλήγησαν από τον σεισμό στις 3 Μαρτίου 2021.
 
2ον. Εξάμηνη παράταση στην καταβολή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, πλέον και εξατομικευμένα σε συγκεκριμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα περιοχών που επλήγησαν από συγκεκριμένη φυσική καταστροφή.
 
Το ευεργετικό αυτό πλαίσιο της χορήγησης παράτασης καταβολής χρεών ενεργοποιείται προκειμένου οι πληττόμενες ομάδες πολιτών να είναι σε θέση να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις οφειλές τους στη Φορολογική Διοίκηση λόγω των φυσικών καταστροφών που πλήττουν τις περιοχές όπου έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση.
Παράλληλα, παρατάθηκαν και οι προθεσμίες καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.
Στα πλαίσια αυτά, έχει εκδοθεί σειρά υπουργικών αποφάσεων που αφορούν σε παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση σε περιοχές ή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
Ενδεικτικά μόνο, αναφέρω ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα τέτοιου είδους αποφάσεις για περιπτώσεις όπως οι πυρκαγιές που έπληξαν τη Βόρεια Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Αττική το καλοκαίρι του 2021 καθώς και ο σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Ηράκλειο Κρήτης.
Τα μέτρα στήριξης, εκτός από τη χορήγηση απαλλαγών ΕΝΦΙΑ, αναστολών και παρατάσεων καταβολής οφειλών, συμπληρώθηκαν επιπλέον με ειδικά σχήματα ενίσχυσης.
Ειδικότερα, θεσπίσαμε καθεστώτα ενίσχυσης, με τα οποία προβλέπεται η χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις με έμμεσες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
Με βάση τα καθεστώτα αυτά, δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες έγιναν εντονότερες μετά από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκαν τα εξής ειδικά καθεστώτα:
 • Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 2021 στη Βόρεια Εύβοια.
 • Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς πυρηνόκαρπων – γιγαρτόκαρπων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες από τους παγετούς του 2021.
 • Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και εμπορίας σύκων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2021 σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.
 • Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021.
 • Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη, που υπέστησαν οικονομικές απώλειες από τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 2021.
Όλες αυτές οι ενισχύσεις καταβλήθηκαν σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα επλήγησαν οικονομικά από τα εκάστοτε ακραία φαινόμενα που προανέφερα.
Για παράδειγμα, για την περίπτωση της ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τους παγετούς του 2021, αυτή καταβλήθηκε σε δικαιούχους επιχειρήσεις βάσει συγκεκριμένων οικονομικών κριτηρίων και προϋποθέσεων που ορίστηκαν ρητά στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ειδικές πλατφόρμες για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.
 
Συνοψίζοντας, σας ενημερώνω ότι μέσα από τα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης Κρατικής Αρωγής, έχουν διατεθεί ενισχύσεις συνολικού ύψους 16,4 εκατομμυρίων ευρώ, συμπληρωματικά προς τα λοιπά μέτρα στήριξης.
Καθίσταται, λοιπόν, απολύτως σαφές ότι έχει υλοποιηθεί μια μεγάλη και ουσιαστική σειρά μέτρων στήριξης, μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κρατική Αρωγή και τον συντονισμό των σχετικών δράσεων.
Από όλα όσα παρέθεσα, συνάγεται ότι αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κρατική Αρωγή και τον συντονισμό των μέτρων στήριξης που θέσπισε και υλοποιεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργεί με άμεσα αντανακλαστικά, εγγυώμενο την εφαρμογή ουσιαστικών πολιτικών και αποφάσεων που συνδέονται τόσο με τη χορήγηση αποζημιώσεων σε όλους όσους πλήττονται όσο και με τη χορήγηση συμπληρωματικών μέτρων στήριξης, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές.
Το έργο μας στον τομέα της Κρατικής Αρωγής είναι πλούσιο, ορατό και κυρίως μετρήσιμο.
Συνεχίζουμε να μιλάμε με έργα, υλοποιώντας πολιτικές με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο.

 

Τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιου για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, κατά τον απολογισμό των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής

 
 
Όπως ανέφερε και ο Υπουργός Οικονομικών, τα τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησαν στη μεταρρύθμιση του πλαισίου της Κρατικής Αρωγής μετά από θεομηνίες, για την αποτελεσματική, άμεση και δίκαιη στήριξη όσων πλήττονται από φυσικές καταστροφές.
Μία από τις θεσμικές καινοτομίες που εισήγαγε η μεταρρύθμιση ήταν και η σύσταση – για πρώτη φορά – ενός κυβερνητικού οργάνου στο πεδίο της Κρατικής Αρωγής, με συντονιστικό ρόλο.
Της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, στην οποία έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, με τη συμμετοχή των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων.
Το έργο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής επικεντρώνεται στον συντονισμό των διαδικασιών, στη θέσπιση νέων μέτρων και ειδικών εργαλείων στήριξης, στη διόρθωση παθογενειών και στον συντονισμό του έργου στήριξης των πληγέντων αλλά και αποκατάστασης και ανασυγκρότησης περιοχών μετά από φυσικές καταστροφές.
Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών είναι στενή και παραγωγική.
 
1ον. Πρώτο πεδίο συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών είναι το πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από θεομηνίες.
Με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου, η πρότερη κατακερματισμένη διαδικασία ενοποιήθηκε κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ το πεδίο της Κρατικής Αρωγής διευρύνθηκε, για να καλύψει περισσότερους δικαιούχους και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες στήριξης.
Έτσι, στο πεδίο της Κρατικής Αρωγής προς επιχειρήσεις εντάχθηκαν επιπλέον και οι αγρότες, με δυνατότητα επιχορήγησης και των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.
Και μέσα από την ψηφιοποίηση και εσωτερικοποίηση των διαδικασιών, την ενοποίηση του πλαισίου, την οργάνωση της νέας Διεύθυνσης και τη συνεργασία με τις Περιφέρειες και τα Επιμελητήρια, επιτεύχθηκαν πρωτοφανείς χρόνοι όσον αφορά την παροχή προκαταβολής, αλλά και την τελική καταβολή της επιχορήγησης προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις.
Το έργο που έχει επιτευχθεί είναι σημαντικό τόσο σε όρους ταχύτητας, όσο και σε όρους στήριξης.
Ειδικότερα, εάν εστιάσουμε σε περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών, η Κρατική Αρωγής προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις ανήλθε σε:
 • 28,5 εκατ. ευρώ για την θεομηνία του «Ιανού» τον Σεπτέμβριο του 2020,
 • 2,5 εκατ. ευρώ για τον σεισμό και την επακόλουθη πλημμύρα στη Σάμο, τον Οκτώβριο του 2020,
 • 3 εκατ. ευρώ για τις πλημμύρες τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2020 και τον σεισμό τον Σεπτέμβριο του 2021 στην Κρήτη, επιπλέον της πρώτης αρωγής ύψους 3 εκατ. ευρώ που επίσης χορηγήθηκε σε πληγείσες επιχειρήσεις από τον σεισμό,
 • 1,2 εκατ. ευρώ για τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 στη Βόρεια Εύβοια, επιπλέον της πρώτης αρωγής.
Ταυτόχρονα, η θέσπιση του καινοτόμου μέτρου της προκαταβολής – μέτρο το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως – επέτρεψε σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη φυσική καταστροφή να στηριχθεί το σύνολο των δικαιούχων για μέρος των ζημιών που υπέστησαν.
Με τη διαδικασία να γίνεται έτσι πιο ευέλικτη και λειτουργική και με την πρώτη στήριξη του κράτους να φτάνει ταχύτερα από ποτέ.
Φυσικά, η επιτυχία της διαδικασίας της Κρατικής Αρωγής είναι και το αποτέλεσμα της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Καθώς, αμέσως μετά την εκδήλωση μίας φυσικής καταστροφής, η διαδικασία ξεκινά πρώτα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Όπως με την κινητοποίηση των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής των Περιφερειών, οι οποίες πραγματοποιούν το έργο της καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών.
Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, τον ανοιχτό δίαυλο συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ένα διαρκές κρίσιμο ζητούμενο, έχουμε δώσει έμφαση σε αυτό.
Αφενός, με τη διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης από στελέχη των εμπλεκόμενων Υπουργείων προς εκπροσώπους από όλους τους Δήμους και τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας σχετικά με τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των επιπτώσεων μίας φυσικής καταστροφής.
Και, αφετέρου, με τις επιτόπιες επισκέψεις στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών σε Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, για τον βέλτιστο συντονισμό της διαδικασίας Κρατικής Αρωγής σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
 
2ον. Δεύτερο πεδίο συνεργασίας είναι το καινοτόμο μέτρο της πρώτης αρωγής, μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.
 
Ένα μέτρο το οποίο θεσπίστηκε για πρώτη φορά, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, τον Αύγουστο του 2021 και εξελίχθηκε σε βασικό εργαλείο στήριξης προς όσους πλήττονται από φυσικές καταστροφές, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να λάβουν άμεσα κρατική στήριξη για ζημιές στις κατοικίες τους, στην οικοσκευή τους και στις επιχειρήσεις τους.
Όλα αυτά, μέσα από τη δημιουργία μίας ψηφιακής πλατφόρμας, της πλατφόρμας arogi.gov.gr, και την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τους πολίτες.
Έτσι, μέσα από το μέτρο της πρώτης αρωγής, χορηγήθηκαν άμεσα σε πολίτες και επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από φυσικές καταστροφές συνολικά:
 • 43,3 εκατ. ευρώ για τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2021,
 • 66 εκατ. ευρώ για τον σεισμό τον Σεπτέμβριο του 2021 στην Κρήτη,
 • 8,7 εκατ. ευρώ για τους σεισμούς στη Σάμο το 2020 και στη Θεσσαλία το 2021,
 • 1,3 εκατ. ευρώ για τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2022, και
 • 0,9 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις για τις πλημμύρες τον Οκτώβριο του 2022 στην Κρήτη.
Πρώτη αρωγή, η οποία χορηγήθηκε όχι μόνο άμεσα, αλλά και δίκαια προς όσους επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές, καθώς για τη χορήγησή της προηγήθηκαν από ειδικές ομάδες εργασίας οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασταυρώσεις των εγγράφων που υποβλήθηκαν.
Περαιτέρω, στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης, η αρχική πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, στην πορεία, μετεξελίχθηκε και αναβαθμίστηκε στην Ιστοσελίδα της Κρατικής Αρωγής, στο arogi.gov.gr, όπου οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, καθώς και να ενημερώνονται αναλυτικά για όλες τις δράσεις Κρατικής Αρωγής και αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές.
 
3ον. Το τρίτο πεδίο συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών είναι η διαμόρφωση ειδικών και στοχευμένων μέτρων και εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται μετά από μία φυσική καταστροφή.
 
Ένα τέτοιο νέο εργαλείο στήριξης είναι η διαδικασία που αναπτύχθηκε για την αποζημίωση – μετά τις πυρκαγιές του 2021 – των φυτικών μέσων παραγωγής των αγροτών, όπως δηλαδή για τις ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια.
Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών και του ΕΛΓΑ, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής συνολικά 33,7 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολή, προς κατά κύριο επάγγελμα και μη κατ’ επάγγελμα αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021.
Επιπλέον, αναγνωρίζοντας ότι σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, οι ζημιές και οι απώλειες είναι όχι μόνο άμεσες, αλλά και έμμεσες λόγω των ευρύτερων επιπτώσεων, αναπτύχθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης προς επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, βάσει των ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης προς επιχειρήσεις που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω φυσικών καταστροφών, χορηγήθηκαν:
 • 7,7 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις στη Βόρεια Εύβοια λόγω της πυρκαγιάς τον Αύγουστο του 2021,
 • 6,5 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς πυρηνόκαρπων και γιγαντόκαρπων στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Λάρισας λόγω των παγετών του 2021,
 • 1,1 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου λόγω των πυρκαγιών το καλοκαίρι του 2021,
 • 51.000 ευρώ προς επιχειρήσεις μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και εμπορίας σύκων στην Εύβοια λόγω των πυρκαγιών το καλοκαίρι του 2021 και
 • 1 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις στο Αρκαλοχώρι στην Κρήτη λόγω του σεισμού στην περιοχή τον Σεπτέμβριο του 2021.

Επιπρόσθετα, εκτός των ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης του Υπουργείου Οικονομικών, ειδικά σχήματα στήριξης επιχειρήσεων σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ενεργοποιήθηκαν και από άλλα Υπουργεία, όπως είναι δηλαδή:

 • η συγχρηματοδοτούμενη Δράση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές», μέσω της οποίας έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 10,7 εκατ. ευρώ προς 1.369 επιχειρήσεις,
 • καθώς και το καινοτόμο μέτρο North Evia - Samos Pass από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στη Βόρεια Εύβοια και τη Σάμο, αξιοποιώντας περίπου 6 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, πρόκειται, λοιπόν, για ειδικά, στοχευμένα εργαλεία στήριξης επιχειρήσεων, τα οποία σε συνδυασμό, φυσικά, με τη γενική μεταρρύθμιση και την ενίσχυση της Κρατικής Αρωγής στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και αποτυπώνουν τη νέα φιλοσοφία της Κυβέρνησης στο πεδίο της διαχείρισης των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές.
 
Παράλληλα, όμως, με την Κρατική Αρωγή και τη στήριξη προς τις επιχειρήσεις που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι σταδιακά θα λειτουργεί συμπληρωματικά και θα συμπορεύεται μαζί της και η ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών.
Για τον λόγο αυτό, κατά τη μεταρρύθμιση του πλαισίου της Κρατικής Αρωγής, συμπεριελήφθησαν στον νόμο διατάξεις που λειτουργούν ως κίνητρο υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς προβλέφθηκε:
 • αφενός, η δυνατότητα για τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις να λαμβάνουν την κρατική επιχορήγηση επιπλέον της αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία, για το ποσό της ζημίας που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
 • και, αφετέρου, ότι το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.
Στην ίδια κατεύθυνση, προωθήθηκαν και περαιτέρω δράσεις, που επικεντρώνονται στη μείωση των αντικινήτρων που υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών από τις επιχειρήσεις.
Τέτοιες δράσεις είναι:
 • ο ορισμός ανώτατου ορίου κρατικής επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση, το οποίο από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής έχει προσδιοριστεί στις 120.000 ευρώ, όσο είναι δηλαδή και το ύψος της δωρεάν Κρατικής Αρωγής στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για ζημιές σε κτίρια,
 • η εφαρμογή κλίμακας ως προς το ποσοστό κάλυψης της εκτιμηθείσας ζημιάς, ώστε για μεγαλύτερες ζημιές – και άρα μεγαλύτερες επιχειρήσεις – το ποσοστό κάλυψης από την Κρατική Αρωγή να είναι μικρότερο και αντιστρόφως,
 • και η υπαγωγή των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων προς αποζημίωση στο θεσμικό πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής που έχει συγκεκριμένα όρια ως προς το ύψος της κτιριακής αποζημίωσης και διαδικασίες παρακολούθησης.
Το κράτος, λοιπόν, στέκεται αρωγός στις επιχειρήσεις και τους πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.
Παράλληλα, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι η μέριμνα για την ασφάλιση έναντι του κινδύνου φυσικών καταστροφών – ιδίως σε μία εποχή που οι κίνδυνοι αυτοί είναι αυξημένοι – είναι και η υπεύθυνη στάση που χρειάζεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.
 
Συνολικά, λοιπόν, στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας της Κυβέρνησης για την αποτελεσματική, άμεση και δίκαιη στήριξη όσων πλήττονται από φυσικές καταστροφές, η ενίσχυση της Κρατικής Αρωγής προς επιχειρήσεις και πολίτες με γενικά και ειδικά μέτρα στήριξης, αποτυπώνεται και στο έργο της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής και τη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.
Στενή συνεργασία που συνεχίζεται, με την Κυβέρνηση να στέκεται δίπλα στον πολίτη, τη στιγμή που το έχει ανάγκη, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη.
Και ακολουθώντας αυτή τη νέα φιλοσοφία, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται, με την περαιτέρω ενδυνάμωση των υπηρεσιών αλλά και την ενοποίηση των διαδικασιών.
 

Τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Νίκου Κουλοχέρη, κατά τον απολογισμό των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής

 
 
Σε συνέχεια όσων σημειώθηκαν, θα ήθελα με τη σειρά μου να αναφερθώ στη μεταρρύθμιση της Κρατικής Αρωγής και να τονίσω το μεγάλο έργο που έχει γίνει μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, τις οποίες ευχαριστώ προσωπικά για τη συνδρομή τους σε όλον αυτόν τον αγώνα. Γιατί, ως γνωστόν, τα μεγάλα άλματα δεν γίνονται μόνο μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο, γίνονται και μέσα από τους ανθρώπους που συντονίζουν και διεκπεραιώνουν. Πέραν του ιδιαιτέρως σημαντικού έρχου του συντονισμού εντός του Υπουργείου Οικονομικών (Φορολογική Πολιτική – ΑΑΔΕ), αλλά και μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, που επετεύχθη μέσω της δημιουργίας του χαρτοφυλακίου του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιου για θέματα φυσικών καταστροφών, του κ. Τριαντόπουλου, ο οποίος κατάφερε με μεγάλη επιτυχία να συντονίσει όλα τα συναρμόδια Υπουργεία για να μπορέσουν να έλθουν οι δράσεις αυτές σε μία πληρότητα.
 
Μετά την ψήφιση του νόμου 4797/2021 (ΦΕΚ Α΄ 66/23.04.2021), μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα ελέγχου των δικαιολογητικών και εκταμίευσης των επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Οικονομικών. Αφετέρου δε, συστήθηκε η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής με στόχο την ενοποίηση των διαδικασιών κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών, και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Μάλιστα, έγινε διαχωρισμός των θεομηνιών και η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής ανέλαβε μόνο τις θεομηνίες από 1.6.2020 και μετά, ενώ τις προηγούμενες από την ημερομηνία αυτή η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής.
 
Αυτός ο εξορθολογισμός ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, με το που δημοσιεύτηκε ο νόμος, παρέλαβε φακέλους ακόμα και από το έτος 2009. Υπήρχαν φάκελοι με ελλιπέστατα στοιχεία, φάκελοι που δεν ήταν συγκροτημένοι. Δημιουργήθηκε μια νέα μεθοδολογία διαχείρισης των φακέλων και για 53 θεομηνίες (από το 2009 έως τις 31.5.2020), σε 28 περιοχές της χώρας, πάνω από 750 δικαιούχοι οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο, έχουν αποζημιωθεί, με ποσό επιχορήγησης που ανέρχεται περίπου σε 4 εκατ. ευρώ.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω του χρόνου που είχε παρέλθει από τις θεομηνίες και των ελλιπών φακέλων, απαιτήθηκε σημαντική συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους ίδιους τους δικαιούχους, τους οποίους πολλές φορές χρειάστηκε να τους αναζητήσουμε προσωπικά, προκειμένου να συλλέξουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να αποζημιωθούν για ζημιές που ακόμα και οι ίδιοι οι δικαιούχοι είχαν σταματήσει να περιμένουν ότι θα αποζημιωθούν.
Παράλληλα, μέσω της νέας Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, από τη θέσπιση του νέου πλαισίου τον Απρίλιο 2021 και μετά:
 • έχουν εκδοθεί πάνω από 60 αποφάσεις επιχορήγησης και προκαταβολής, ενώ έχει ξεκινήσει η επιχορήγηση και των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών,
 • έχουν παραληφθεί πάνω από 7.000 φάκελοι δικαιούχων από περίπου 45 περιοχές της Ελλάδας για θεομηνίες από 1.6.2020 και μετά. Μέχρι το τέλος του 2022, είχαν διεκπεραιωθεί, σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου, πάνω από 5.400 φάκελοι, ενώ, πλέον, ο αριθμός ξεπερνά τους 5.700.
Έτσι, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, συνολικά, από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη πληρωθεί πάνω από 5.800 δικαιούχοι από τον Απρίλιο του 2021 έως το τέλος του 2022.
Μόνο το 2022 το Υπουργείο Οικονομικών παρείχε επιχορήγηση για ζημιές από θεομηνίες σε πάνω από 5.200 δικαιούχους, αριθμό σχεδόν πενταπλάσιο σε σχέση με το σύνολο των δικαιούχων που πληρώθηκαν αθροιστικά κατά την προηγούμενη τετραετία.
 
Επισημαίνεται ότι, παράλληλα με το θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνεται κάθε άλλο πρόσφορο διοικητικό μέτρο για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις Περιφέρειες, για την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών, αλλά – κυρίως – για τη διαφάνεια και την προάσπιση του δημοσίου χρήματος, όπως είναι ενδεικτικά:
 • η τυποποίηση των διαδικασιών και των εντύπων, όπως οι βεβαιώσεις των Περιφερειών, τα πρακτικά των επιτροπών και οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων,
 • η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, όπως η αναζήτηση Ενιαίου Πιστοποιητικού Φερεγγυότητας ατελώς από τα αρμόδια Πρωτοδικεία, η αναζήτηση των πιστοποιητικών ΓΕ.Μ.Η. και η αναζήτηση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΛΓΑ, που παλαιότερα επιβάρυναν τους δικαιούχους,
 • η συνεργασία με τις Περιφέρειες, μέσα από επιτόπιες επισκέψεις και εξ αποστάσεως ενημερώσεις μέσω τηλεδιασκέψεων των υπηρεσιών των Περιφερειών και η συνεχής επικοινωνία μαζί τους για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών.
 
Και η μεταρρύθμιση φυσικά συνεχίζεται. Και θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με σκοπό την αποτελεσματική και ταχεία στήριξη των συμπολιτών μας και της οικονομικής ζωής μετά από τις συνέπειες που επιφέρει μια φυσική καταστροφή και να παρεμβαίνουμε όπου απαιτείται.
Με τα επόμενα βήματα να είναι:
 
1ον. Η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου στελεχών Επιτροπών Κρατικής Αρωγής, για την καλύτερη διαχείριση και στελέχωση των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής και η έκδοση οδηγού δεοντολογίας για τα μέλη των επιτροπών.
 
Το Μητρώο θα τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών, από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.
Στο Μητρώο θα εγγραφεί υποχρεωτικά το προσωπικό των Περιφερειών, το οποίο στελεχώνει τις οργανικές μονάδες οι οποίες εμπλέκονται σε θέματα σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών.
Επίσης, μπορούν να εγγραφούν, με αίτησή τους και κατόπιν αξιολόγησης:
 
α) μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),
 
β) μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),
 
γ) στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) που ειδικεύονται σε θέματα εκτιμήσεων ζημίας,
 
δ) εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στα πεδία εκτιμήσεων ζημίας κινητών ή ακινήτων στοιχείων ενεργητικού.
Το μητρώο αναμένεται να ενεργοποιηθεί άμεσα και μετά την ολοκλήρωσή του, το επόμενο βήμα θα είναι η κατάρτιση των μελών του σε θέματα καταγραφής και εκτίμησης ζημιών, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, καθώς και σε θέματα Κρατικής Αρωγής.
Με αυτό τον τρόπο αναμένεται να δημιουργηθεί μια δεξαμενή στελεχών, τα οποία θα έχουν την κατάλληλη εμπειρία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Περιφέρειες για την άμεση συγκρότηση των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής μετά από μια θεομηνία, αλλά και να ολοκληρώνεται με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο το έργο της καταγραφής των ζημιών.
 
2ον. Η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας Κρατικής Αρωγής και η περαιτέρω τυποποίηση των διαδικασιών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).
 
Με την ψηφιακή πλατφόρμα θα δημιουργηθεί μια υποδομή για την ψηφιακή διαχείριση της Κρατικής Αρωγής.
Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή τόσο οι Περιφέρειες όσο και το Υπουργείο Οικοδομικών, ενώ θα υπάρχει διασύνδεση με όλες τις υπηρεσίες από τις οποίες θα αναζητούνται αυτοματοποιημένα τα απαραίτητα στοιχεία.
Παράλληλα όμως, η πλατφόρμα θα παρέχει μια ενιαία υποδομή για τη διαχείριση του συνόλου των μέτρων στήριξης που ενεργοποιούνται μετά από μια φυσική καταστροφή, όπως:
 • Η επιχορήγηση επιχειρήσεων, αγροτών και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων.
 • Η πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής για κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις φυσικών ή νομικών προσώπων.
 • Η οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής.
 • Η επιδότηση προσωρινής στέγασης.
 
Με πρόβλεψη για την ένταξη όλων των μορφών στήριξης στη ψηφιακή αυτή υποδομή.
Με τη δημιουργία της πλατφόρμας Κρατικής Αρωγής και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αναμένεται να αυτοματοποιηθούν και να απλοποιηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες, να επιταχυνθεί η καταβολή των επιχορηγήσεων, να αρθούν οι όποιες δυσχέρειες επιβαρύνουν τους πολίτες, να μειωθεί το διοικητικό βάρος των υπηρεσιών, αλλά και – πολύ σημαντικό – να υπάρχει ενιαία και αποτελεσματική πληροφόρηση για τα μέτρα στήριξης και τη δημοσιονομική επίπτωσή τους.
Το τεράστιο έργο που έχει συντελεστεί, συνολικά, αποτελεί υπόδειγμα διαχείρισης και επιβεβαιώνει ότι Κυβέρνησή μας θέλει και μπορεί να καταστήσει ένα κράτος σύγχρονο και αποτελεσματικό.
 
 

Τοποθέτηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, κατά τον απολογισμό των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής


Με αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης ανταποκριθήκαμε άμεσα στην πρόσκληση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του μετέπειτα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Χρήστου Τριαντόπουλου να στηρίξουμε άμεσα τους συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της Εύβοιας.
Μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, μέσα στον Αύγουστο του 2021 και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, το ψηφιακό επιτελείο της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τα στελέχη των συναρμοδίων Υπουργείων ανέπτυξε την ψηφιακή πλατφόρμα arogi.gov.gr, μέσα από την οποία στηρίχθηκαν άμεσα συμπολίτες μας και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πρωτοφανή αυτή καταστροφή.
Η ίδια ψηφιακή πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη στήριξη συμπολιτών μας που επλήγησαν από σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ. Αναφέρθηκε αναλυτικά ο κ. Τριαντόπουλος και ο κ. Βεσυρόπουλος στις δράσεις που αναπτύχθηκαν, για να στηριχθούν οι συμπολίτες μας.
Συνολικά, πάνω από 16.500 συμπολίτες μας και επιχειρήσεις έλαβαν πάνω από 120 εκατ. ευρώ μέσα από αυτήν την ψηφιακή πλατφόρμα που αναπτύξαμε.
Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Νομίζω ότι η σημασία του έγκειται στο γεγονός ότι έδειξε, στην πράξη, ότι η πολιτεία συντεταγμένα είναι εδώ για να βοηθά τους συμπολίτες μας, τις επιχειρήσεις, στις πολύ δύσκολες στιγμές που έζησαν.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους αρμόδιους Υπουργούς, τον κ. Σταϊκούρα, τον κ. Τριαντόπουλο, τον κ. Βεσυρόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Κουλοχέρη, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Πετραλιά, γιατί μαζί δουλέψαμε για να έχουμε όλο αυτό το αποτέλεσμα.
Και θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα στελέχη της ΑΑΔΕ και των συναρμοδίων Υπουργείων, τα οποία – υπό πολύ δύσκολες, επαναλαμβάνω, συνθήκες – εργάστηκαν άψογα, πολύ εντατικά, για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά τους συμπολίτες μας από τις καταστροφές.
Ευχόμαστε να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοιες καταστροφές. Πάντως, όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι, πλέον, σε καλύτερο επίπεδο για να μπορεί να τις αντιμετωπίσει.

Παρουσίαση για τον απολογισμό των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής