ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Συγκεντρωτικό αρχείο πινάκων...

Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν 4308/2014

Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν 4308/2014  

Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 80/2016 από τους Δήμους

Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 80/2016 από τους Δήμους

Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν.4270/2014

Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του ν.4270/2014  

Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών

Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών

Συμπληρωματική Εγκύκλιος ΕΑΠ

Συμπληρωματική Εγκύκλιος Ενιαίας Αρχής Πληρωμής     αριθ. 2000285 ΕΞ 2010 /...

Επεξηγηματική Εγκύκλιος ΕΑΠ

Επεξηγηματική Εγκύκλιος Ενιαίας Αρχής Πληρωμής   αριθ. 2/57873/ 24-08-2010

Εγκύκλιος ΕΣΥΠ

Εγκύκλιος ΕΣΥΠ 21-05-2014      Για την πιστοποίηση των Φορέων της Γενικής...

Εγκύκλιος Αναδιοργάνωσης των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων

Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων

Εγκύκλιος για την Αναδιοργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων

Αναδιοργάνωση των οικονοµικών υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων

Εγκύκλιος Αναδιοργάνωσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειών

Αναδιοργάνωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειών

Εγκύκλιος Π.Δ. 80/2016 σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π.Δ. 80/2016 Αρμοδιότητες Περιφερειών Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων...

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016(pdf) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Π/Υ 2016 (xls)

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015(pdf) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Π/Υ 2015 (xls)

«Υποβολή απολογισμών – προϋπολογισμών και ειδικού απολογισμού της επιχορήγησης φορέων (παρ. 2 άρθ. 29 Ν. 4223/31-12-2013)

«Υποβολή απολογισμών – προϋπολογισμών και ειδικού απολογισμού της επιχορήγησης φορέων (παρ. 2...
Εμφάνιση 21 - 40 από 44 αποτελέσματα.