ΥΑ: Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η με αριθμό οικ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21-12-2018 απόφαση  

ΥΑ: Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η με αριθμό 2/ 58493 /ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

ΠΟΛ 1088/22-06-2010

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

ΠΟΛ 1137/11-10-2010

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Primary and Secondary Education Clearance (2010)

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

ΠΟΛ 1237 - Submission of CSR Declarations by Public Entities and Local Authorities (2011)

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Joint Ministerial Decision Amending the Decision on the establishment of the OR (2012)

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Definition of the certification process through Citizen Service Centers (ΚΕΠ) /2012

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek)  

Single payment system /2014

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Terms and procedure for collection and return for the e-Fee Application /2013

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek)   

About single payment system/2012

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Commission of Inquiry set up to Valuers Certification

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek)  

Establishment of Certified Valuers' Ethics

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Completion - Amendment of the decision1163 for the e-Fee application /2014

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Subject to age limits

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Seizures and diets

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

E-Governance Service Framework Ratio

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Electronic Public Documents Settings /2012

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek)  

Center for Interoperability /2016

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Crossroads of Wages /2012

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Clearing overdue obligations /2016

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek)  annex

Readjustment of main pensions /2016

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek)