ΥΑ: Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η με αριθμό οικ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21-12-2018 απόφαση  

ΥΑ: Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η με αριθμό 2/ 58493 /ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

ΠΟΛ 1088/22-06-2010

A translation of this article is not available       (ministerial decision in...

ΠΟΛ 1137/11-10-2010

A translation of this article is not available       (ministerial decision in...

Primary and Secondary Education Clearance (2010)

A translation of this article is not available       (ministerial decision in...

ΠΟΛ 1237 - Submission of CSR Declarations by Public Entities and Local Authorities (2011)

A translation of this article is not available       (ministerial decision in...

Joint Ministerial Decision Amending the Decision on the establishment of the OR (2012)

A translation of this article is not available       (ministerial decision in...

Definition of the certification process through Citizen Service Centers (ΚΕΠ) /2012

A translation of this article is not available       (ministerial decision in...

Single payment system /2014

A translation of this article is not available       (ministerial decision in...
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 50 results.