Εγκύκλιος Κατάρτισης ΜΠΔΣ 2021 - 2024

Εγκύκλιος Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 Πίνακες Εγκυκλίου ΜΠΔΣ 2021-2024

Εγκύκλιος κατάρτισης ΜΠΔΣ 2020-2023

Εγκύκλιος κατάρτισης ΜΠΔΣ 2020-2023

Law 4440/2016

A translation of this article is not available , (law in greek)

Law 4389/2016

A translation of this article is not available , (law in greek)  

Law 4387/2016

A translation of this article is not available , (law in greek)

Law 4354/2015

A translation of this article is not available , (law in greek)

Law 4336/2015

A translation of this article is not available , (law in greek)

Law 4325/2015

A translation of this article is not available , (law in greek)

Law 3906/2010

A translation of this article is not available,   (law in greek)  

Law 3870/2010

A translation of this article is not available,   (law in greek)  

Law 3845/2010

A translation of this article is not available, (law in greek)

Law 3842/2010

A translation of this article is not available, (law in greek)

Law 3986/2011

Urgent Measures Implementation Medium Term Fiscal Strategy 2012-2015.  Published in the Government.  A translation of this article is not available, (law in greek)

Law 4223/2013

A translation of this article is not available, (law in greek)

Law 4152/2013

A translation of this article is not available,  (law in greek)

Law 4111/2013

A translation of this article is not available, (law in greek)

Law 3979/2011

A translation of this article is not available, (law in greek)

Law 3965/2011

A translation of this article is not available , (law in greek)  

Law 3949/2011

A translation of this article is not available  , (law in greek)  

Law 3943/2011

A translation of this article is not available , (law in greek)  

Law 3919/2011

A translation of this article is not available , (law in greek)