Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 Παράρτημα εγκυκλίου εκτέλεσης 2019 σε μορφή DOC

ΥΑ: Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η με αριθμό οικ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21-12-2018 απόφαση  

ΥΑ: Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η με αριθμό 2/ 58493 /ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Circular for the State Budget Financial Year 2019

A translation of this article is not available         (circular in greek)  

General Budget Budgeting Circular for the financial year 2019

A translation of this article is not available         (circular in greek)   

Π.Δ. 54

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 54 / 13-6-2018      Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

ESTABLISHMENT OF BUDGETARY REVENUE IN THE FINANCIAL YEAR 2018

A translation of this article is not available         (circular in greek)   

Circular for Budget year 2018

    A translation of this article is not available         (circular in greek)   

Primary and Secondary Education Clearance (2010)

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek) 

Electronic Public Documents Settings /2012

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek)  

Information on the provisions of Article 11 of Law 4308/2014

A translation of this article is not available       (circular in greek) 

Implementation of the provisions of Presidential Decree 80/2016 by the Municipalities

A translation of this article is not available       (circular in greek) 

Ιnstructions on provisions of Law 4270/2014

  A translation of this article is not available       (circular in greek)   

Instructions for checking, clearing and paying for public spending

A translation of this article is not available           (circular in greek)            

ΠΟΛ 1070 - Notification of the list of gold coins meeting the investment gold criteria

A translation of this article is not available       (circular in greek)          

Ministerial Decision on the Proclamation Procedure

A translation of this article is not available       (ministerial decision in greek)