Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΙΝΑΚΕΣ: Π1, Π2 και Π3 ΠΙΝΑΚΕΣ: Π4A,Π4Β, Π5 και Π6

Εγκύκλιος Κατάρτισης προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Εγκύκλιος Κατάρτισης προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Έντυπο Π1 εγκυκλίου 2021 Έντυπο Π2 εγκυκλίου 2021 

Εγκύκλιος Κατάρτισης ΜΠΔΣ 2021 - 2024

Εγκύκλιος Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 Πίνακες Εγκυκλίου ΜΠΔΣ 2021-2024

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 Παράρτημα εγκυκλίου εκτέλεσης 2020 σε μορφή DOC Έντυπα Π5-Π6-Π7 του παραρτήματος της εγκυκλίου

Circular for the State Budget Financial Year 2020

Εγκύκλιος Κατάρτισης Κρατικού Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού Έτους 2020 Έντυπο Π1 εγκυκλίου 2020 Έντυπο Π2 εγκυκλίου 2020

General Budget Budgeting Circular for the financial year 2020

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2020     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'  της εγκυκλίου  

Εγκύκλιος κατάρτισης ΜΠΔΣ 2020-2023

Εγκύκλιος κατάρτισης ΜΠΔΣ 2020-2023

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 Παράρτημα εγκυκλίου εκτέλεσης 2019 σε μορφή DOC

Circular for the State Budget Financial Year 2019

A translation of this article is not available         (circular in greek)  

General Budget Budgeting Circular for the financial year 2019

A translation of this article is not available         (circular in greek)   

ESTABLISHMENT OF BUDGETARY REVENUE IN THE FINANCIAL YEAR 2018

A translation of this article is not available         (circular in greek)   

Circular for Budget year 2018

    A translation of this article is not available         (circular in greek)   

Information on the provisions of Article 11 of Law 4308/2014

A translation of this article is not available       (circular in greek) 

Implementation of the provisions of Presidential Decree 80/2016 by the Municipalities

A translation of this article is not available       (circular in greek) 

Ιnstructions on provisions of Law 4270/2014

  A translation of this article is not available       (circular in greek)   

Instructions for checking, clearing and paying for public spending

A translation of this article is not available           (circular in greek)            

ΠΟΛ 1070 - Notification of the list of gold coins meeting the investment gold criteria

A translation of this article is not available       (circular in greek)          

Supplementary Circular of the Payment Authority No 2000285 EΞ 2010 / 19-11-2010

A translation of this article is not available       (circular in greek) 

Illustrative Circular of Payment Authority no.2/57873/ 24-08-2010

A translation of this article is not available          (circular in greek)

Circular Payment System Implementation (ΕΣΥΠ)

A translation of this article is not available          (circular in greek)

Circular for Reorganization of the Directorates-General for Finance of Ministries

A translation of this article is not available           (circular in greek)

Circular for the Reorganization of Financial Services Decentralized Administrations

A translation of this article is not available          (circular in greek)

Circular for the Reorganization of the Financial Services of the Regions

A translation of this article is not available          (circular in greek)