Επιστροφή

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2019/2020

Δελτίο Τύπου

Με αφορμή τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2019/2020, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

-Το επίδομα ολόκληρης της χειμερινής περιόδου θα δοθεί εμπροσθοβαρώς και προσαυξημένο, σε όλους τους δικαιούχους πριν τα τέλη του τρέχοντος έτους.

-Το επίδομα της χειμερινής περιόδου 2019-2020 θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021 το επίδομα θα διατεθεί στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2021 το αργότερο.

-Ο προγραμματισμός με βάση την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ ήταν να πάρουν οι πολίτες το επίδομα της περιόδου 2019-2020, τμηματικά μέχρι τον Ιούνιο του 2020 και αντίστοιχα για την περίοδο 2020-2021, τμηματικά μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

-Σε σύγκριση με πέρυσι, η επιδότηση αυξάνεται στο 50% επί του σχετικού κόστους που καταβάλει ο δικαιούχος για τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, από 15% που ίσχυε το 2018-2019. 

-Επιδίωξη είναι το επίδομα να ωφελήσει κυρίως αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Για παράδειγμα, φέτος κάποιος που μπορεί να λάβει επίδομα 250 ευρώ πρέπει να αγοράσει πετρέλαιο για 500 ευρώ, ενώ με το προηγούμενο σύστημα έπρεπε να δαπανήσει 1.600 ευρώ με τα ίδια κριτήρια. Φέτος όλοι λαμβάνουν το ίδιο επίδομα (ανά κατηγορία Δήμου και οικογενειακή κατάσταση) ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι μετρητά στη διάθεσή τους.

Μπορούν να ζεσταθούν δηλαδή και οι πιο φτωχοί. 

-Με αυτό τον τρόπο νοικοκυριά που δεν έχουν την δυνατότητα να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες θα λάβουν σημαντικά υψηλότερο επίδομα. Επιπροσθέτως προβλέπεται αύξηση του επιδόματος κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ώστε να είναι το επίδομα ακόμη πιο δίκαιο κοινωνικά.

-Πέρυσι είχε δοθεί επίδομα ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης και υπήρχαν συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης με βάση τα τετραγωνικά της κατοικίας και την γεωγραφική ζώνη. Ωστόσο αυτό είχε ως συνέπεια να επιδοτείται ένα μικρό μόνο μέρος του κόστους που κατέβαλε ο δικαιούχος (περί του 0,15%), ενώ νοικοκυριά που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να καταναλώσουν το μέγιστο επιτρεπτό, λάμβαναν πολύ μικρότερη επιδότηση.

-Δεν αλλάζουν οι δήμοι που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες ζώνες. Ωστόσο, φέτος θα λάβουν οι ορεινοί δήμοι σε κάθε ζώνη υψηλότερο επίδομα κατά 20%, ενώ για πρώτη φορά θα λάβουν και ορεινές κοινότητες πεδινών δήμων, υψηλότερο επίδομα κατά 20%, όπως προβλέπεται για τους ορεινούς δήμους.

-Το επίδομα θα δοθεί κατόπιν αίτησης του δικαιούχου στην  σχετική εφαρμογή του TAXISNET, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019 και θα πρέπει να  πραγματοποιήσει τις σχετικές αγορές από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Συμπερασματικά, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν τα ίδια με πέρυσι, ωστόσο το επίδομα θα είναι σημαντικά αυξημένο όπως παρατίθεται στο ακόλουθο συγκριτικό πίνακα:

 

Επίδομα που θα δοθεί τον χειμώνα 2019/2020

Νοικοκυριό χωρίς τέκνα

Νοικοκυριό με 1 τέκνο

Νοικοκυριό με 2 τέκνα

Νοικοκυριό με 3 τέκνα

Νοικοκυριό με 4 ή περισσότερα τέκνα

ΖΩΝΗ Α

 

 

 

 

 

Ορεινοί δήμοι

250

275

300

325

350

Μη ορεινοί δήμοι

200

220

240

260

280

ΖΩΝΗ Β

 

 

 

 

 

Ορεινοί δήμοι

180

198

216

234

252

Μη ορεινοί δήμοι

144

158

173

187

202

ΖΩΝΗ Γ

 

 

 

 

 

Ορεινοί δήμοι

110

121

132

143

154

Μη ορεινοί δήμοι

88

97

106

114

123

ΖΩΝΗ Δ

 

 

 

 

 

Ορεινοί δήμοι

80

88

96

104

112

Μη ορεινοί δήμοι

64

70

77

83

90

Μέσο επίδομα που δόθηκε τον χειμώνα 2018/2019

Νοικοκυριό χωρίς τέκνα

Νοικοκυριό με 1 τέκνο

Νοικοκυριό με 2 τέκνα

Νοικοκυριό με 3 τέκνα

Νοικοκυριό με 4 ή περισσότερα τέκνα

ΖΩΝΗ Α

       

 

Ορεινοί δήμοι

183

203

213

221

230

Μη ορεινοί δήμοι

171

181

185

202

196

ΖΩΝΗ Β

       

 

Ορεινοί δήμοι

152

165

170

182

192

Μη ορεινοί δήμοι

143

159

165

173

179

ΖΩΝΗ Γ

       

 

Ορεινοί δήμοι

102

112

116

114

118

Μη ορεινοί δήμοι

75

85

89

94

96

ΖΩΝΗ Δ

       

 

Ορεινοί δήμοι

62

68

71

74

74

Μη ορεινοί δήμοι

55

63

65

67

66

 

 

Δελτίο Τύπου