Επιστροφή

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα-Ηλία Αρσένη για τη διαχείριση της ύδρευσης και αποχέτευσης της ΒΙΠΕΘ

 

Κύριε Συνάδελφε,

Αρχικώς να επισημάνω ότι διερευνάται η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ΕΥΑΘ και ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, και σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, δεν έχει επέλθει ακόμα συμφωνία.

Βέβαια, αμοιβαία πρόθεση της ΕΥΑΘ και της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ είναι να περιέλθει στην τελευταία η διαχείριση της ύδρευσης και αποχέτευσης της ΒΙΠΕΘ, δίνοντας τέλος στο αναποτελεσματικό – όπως αποδείχθηκε – σημερινό καθεστώς, όπου είχε ανατεθεί στην ΕΥΑΘ η διαχείριση αμιγώς βιομηχανικών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που εκπονήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα από την επιβαρυντική – περιβαλλοντικά – λειτουργία, ιδιαίτερα των βυρσοδεψείων στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, προβλέφθηκε η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων αυτών στη ΒΙΠΕΘ, και η ανάληψη της διαχείρισης των υγρών – βιομηχανικών – αποβλήτων από την υπό σύσταση τότε ΕΥΑΘ.

Πράγματι, μετά τη σύσταση της ΕΥΑΘ, η ΕΤΒΑ (και ως διάδοχός της η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ), έπαυσε να παρέχει υπηρεσίες αποχέτευσης στις βιομηχανίες της ΒΙΠΕΘ, διατήρησε όμως τις λοιπές ευθύνες της, ως φορέας διοίκησης και διαχείρισης.

Η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ διατήρησε επίσης την κυριότητα της μονάδας καθαρισμού αποβλήτων, την οποία έχει ως σήμερα.

Κατά συνέπεια, η μονάδα καθαρισμού αποβλήτων δεν ανήκει στην ΕΥΑΘ, επομένως δεν τίθεται θέμα παραχώρησης και παραβίασης του ιδρυτικού της Νόμου.

Ο προαναφερόμενος σχεδιασμός αποδείχθηκε στην πράξη δυσλειτουργικός και οικονομοτεχνικά ατελέσφορος για την ΕΥΑΘ, κατά κύριο λόγο διότι η διαστασιολόγηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης δεν επέτρεπε την παραλαβή για επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων του όγκου και της ποιότητας που παράγονται από τις βιομηχανίες της ΒΙΠΕΘ.

Παράλληλα, σημαντικών βελτιώσεων χρήζουν και οι υποδομές ύδρευσης (δίκτυο, αντλιοστάσια, υδρόμετρα), στις οποίες, με το παρόν καθεστώς λειτουργίας, δεν έχει τη δυνατότητα να επενδύσει ούτε η ΕΥΑΘ, ούτε η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ.

Η μεν ΕΥΑΘ διότι δεν έχει την κυριότητα των υποδομών, η δε ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ διότι δεν διαθέτει τη λειτουργική εκμετάλλευση των υποδομών αυτών.

Η ΕΥΑΘ, επίσης, δεν διαθέτει την λειτουργική οργάνωση και την πρόσβαση στα δεδομένα των επιχειρήσεων για τον αναλογικό επιμερισμό και την ανάκτηση του κόστους διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η απεμπλοκή της ΕΥΑΘ από τη λειτουργία της μονάδας καθαρισμού αποβλήτων αποτέλεσε σταθερό στόχο των τριών τελευταίων διοικήσεων της ΕΥΑΘ, από το 2013 και εντεύθεν.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

 

Κύριε Συνάδελφε,

Με τη συζητούμενη συνεργασία θα επέλθει εξορθολογισμός στη λειτουργία της ύδρευσης και αποχέτευσης των επιχειρήσεων της ΒΙΠΕΘ, καθόσον:

1ον. Η ΕΥΑΘ δεν θα έχει πλέον την ευθύνη για μία δραστηριότητα η οποία εκφεύγει της κοινωνικής και επιχειρηματικής της αποστολής.

2ον. Το σύνολο των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που παρέχονται στη ΒΙΠΕΘ θα περιέλθει σε έναν, τον κατεξοχήν αρμόδιο, φορέα, δηλαδή την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, η οποία διαθέτει τη σχετική τεχνογνωσία, εφόσον η ίδια κατασκεύασε τα δίκτυα στην περιοχή της ΒΙΠΕΘ, λειτουργούσε μέχρι το 2003 τον τομέα της αποχέτευσης, και διαχειρίζεται επιτυχώς διάφορες ΒΙΠΕ, όπως αυτή των Πατρών και του Ηρακλείου.

3ον. Οι επιχειρήσεις θα εξυπηρετούνται από εκσυγχρονισμένες υποδομές, οι οποίες είναι σχεδιασμένες αποκλειστικά για τη δική τους βιομηχανική δραστηριότητα, με αυτονόητο εξορθολογισμό του κόστους και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι το παρόν καθεστώς λειτουργίας είναι οικονομικά ζημιογόνο για την ΕΥΑΘ, οδηγώντας στην πραγματικότητα στο να επιχορηγούν οι οικιακοί και εμπορικοί καταναλωτές της Θεσσαλονίκης την αποχέτευση των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ζητούμενο για την ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξής της, είναι να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του βασικού της αντικειμένου, διαθέτοντας τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους της για την επέκταση της ύδρευσης και αποχέτευσης στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και τους όμορους Δήμους, που εδώ και χρόνια ζητούν να ενταχθούν στο δίκτυο της ΕΥΑΘ.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η συζητούμενη συνεργασία, τους όρους της οποίας διερευνά η Συμφωνία Εμπιστευτικότητας, θα υλοποιηθεί μόνον εφόσον τεκμηριωθεί, με τη δέουσα μελέτη σκοπιμότητας, η ικανοποίηση των προαναφερθέντων στόχων.

Με την υπογραφείσα συμφωνία οι δύο πλευρές συμφώνησαν, ως είθισται, τα όποια οικονομικά και τεχνικά στοιχεία ανταλλάξουν για τις ανάγκες της τεκμηρίωσης, να καλύπτονται με ρήτρα εμπιστευτικότητας.