ΠΔ 25

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 25 / 25-02-2014      Ηλεκτρονικό Αρχείο - Ψηφιοποίηση Εγγράφων. 

ΠΔ 150

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 150 / 25-06-2001    Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για Ηλεκτρονικές Υπογραφές. 

ΠΔ 342

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 342 / 22-11-2002     Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών.